MONTAIGNE MICHEL co to jest
Definicja MONTAIGNE MICHEL DE. Co znaczy francuski, przedstawiciel renesansowego sceptycyzmu.

Co to jest MONTAIGNE MICHEL DE

Definicja MONTAIGNE MICHEL DE: (1533-1592) - filozof i humanista francuski, przedstawiciel renesansowego sceptycyzmu; zestaw jego pism wydany pod wspólnym tytułem Essais (Próby) stał się pierwowzorem nowego gatunku literackiego, eseju. Przed filozofią stawiał cele praktyczne: miała w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, jak żyć. Rozważania opierał na zdrowym rozsądku i potocznej obserwacji człowieka i jego doczesnych spraw ( humanizm). W etyce skłaniał się do umiarkowanego hedonizmu w wersji Epikura. Sceptycyzm, jaki wyznawał, zainspirowany najprawdopodobniej lekturą Sekstusa Empiryka, doprowadził go do relatywizmu, a z powodu do konserwatyzmu ("Po co wymyślać nowe idee, skoro będą równie wątpliwe, co stare, a sieją tylko zamieszanie?"). Tym niemniej uważał rozum za jedyne kryterium słuszności, stając się prekursorem nowożytnego racjonalizmu. Oddziałał silnie w szczególności w kulturze francuskiej, zainspirował słynnego autora aforyzmów, księcia de La Rochefoucauld, a z filozofów między innymi Kartezjusza i Woltera

Czym jest MONTAIGNE MICHEL DE znaczenie w Słownik filozofia M .