MORALNOŚĆ PANÓW co to jest
Definicja MORALNOŚĆ PANÓW. Co znaczy reprezentowana poprzez ludzi mocnych fizycznie, duchowo.

Co to jest MORALNOŚĆ PANÓW

Definicja MORALNOŚĆ PANÓW: w filozofii Nietzschego to moralność reprezentowana poprzez ludzi mocnych fizycznie, duchowo, stanowczych, bezwzględnych, dostojnych, dzielnych, umiejących narzucić swą moralność innym. Zdaniem Nietzschego moralność panów była kiedyś moralnością dominującą, lecz zeszła na drugi plan wskutek buntu niewolników, którzy opanowali świat liczebnie i narzucili swą moralność, moralność ludzi słabych, pozostałym. Wg niego największą wartością dla człowieka jest życie, lecz tak aby je przeżyć, należy sprostać wielu przeciwnościom, którym nie podoła istota słaba, lękliwa, zagubiona, altruistyczna. Atrybutem człowieka silnego jest wolność, bo tylko taki potrafi ją sobie zapewnić, nie ma zatem równości pomiędzy ludźmi, ponieważ zależy to od tego, ile mają w sobie siły i życia, "równość jest znamieniem upadku"

Czym jest MORALNOŚĆ PANÓW znaczenie w Słownik filozofia M .