STAN KRYTYCZNY co to jest
Co znaczy krytyczny stan? W fizyce wktórym zanika różnica pomiędzy dwoma etapami. Pkt. na wykresie.

Definicja Krytyczny Stan

Co to jest KRYTYCZNY STAN: stan układu dwufazowego (na przykład ciekłego igazowego), wktórym zanika różnica pomiędzy dwoma etapami. Pkt. na wykresie fazowym, odpowiadający temu stanowi nazywa sięp u n k t e m k r y t y c z n y m. Odpowiadają mu ściśle określone wartości temperatury, ciśnienia iobjętości, tak zwany p a r a- m e t r y k r y t y c z n e (temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne iobjętość krytyczna). Jeżeli mamy do czynienia zsubstancją jednoskładnikową, to ponad temperatury krytycznej może ona występować tylko wstanie gazowym, bez względu na wartość ciśnienia. By ((na przykład skroplić substancję znajdującą się wstanie gazowym, trzeba ją na początku oziębić do temperatury niższej od temperatury krytycznej

Czym jest Stan Krytyczny znaczenie w Słownik fizyka na K .