PROMIENIOWANIE PODCZERWONE co to jest
Co znaczy promieniowanie podczerwone? W fizyce świetlnych. Zawiera się wobszarze długości fali od 0.

Definicja Promieniowanie Podczerwone

Co to jest PROMIENIOWANIE PODCZERWONE: promieniowanie elektromagnetyczne ofali dłuższej od fal świetlnych. Zawiera się wobszarze długości fali od 0,74 m do 1-2 mm. Widmo tego promieniowania może być liniowe, pasmowe albo ciągłe. Widmo liniowe, powiązane zprzejściami niskoenergetycznymi (między poziomami obliskiej sobie wartości energii, na przykład dla atomu wodoru seria Paschena, Bracketta iPfunda), emitują atomy. Widma pasmowe emitowane są poprzez wzbudzone cząsteczki przy przejściach ((między poziomami oscylacyjnymi irotacyjnymi. Widmo ciągłe emitują nagrzane ciała stałe. Promieniowanie ztego zakresu długości fali nie jest poprzez oko ludzkie rejestrowane, człowiek odczuwa je jako ciepło

Czym jest promieniowanie podczerwone znaczenie w Słownik fizyka na P .