PULSAR co to jest
Co znaczy pulsar? W fizyce wczasie) promieniowania wkosmosie. P. to są prawdopodobnie gwiazdy.

Definicja Pulsar

Co to jest PULSAR: punktowe źródło pulsującego (zmieniającego się periodycznie wczasie) promieniowania wkosmosie. P. to są prawdopodobnie gwiazdy podwójne, częstotliwość pulsacji wskazuje na to, iż to są obiekty małych rozmiarów (rzędu kilkudziesięciu km), lecz odużej gęstości (rzędu 108 g/cm3)

Czym jest pulsar znaczenie w Słownik fizyka na P .