CHEMICZNE WIĄZANIE co to jest
Co znaczy wiązanie chemiczne? W fizyce powstaje ich trwała konfiguracja zwana cząsteczką związku.

Definicja Wiązanie Chemiczne

Co to jest WIĄZANIE CHEMICZNE: wpływ pomiędzy określonymi atomami, w skutku którego powstaje ich trwała konfiguracja zwana cząsteczką związku chemicznego. Wielkości cząsteczek mogą być różne, od dwóch atomów w prostych molekułach, jak na przykład CO, do kilku tys. atomów w złożonych molekułach organicznych (zwłaszcza może to być cały kryształ). Min. liczba energii potrzebną do rozseparowania atomów cząsteczki związku chemicznego nazywa się całkowitą energią wiązania chemicznego; część tej energii przypadającą na określone wiązanie w cząsteczce nazywa się energią tego wiązania. Energia w. ch. wynosi zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset kcal/mol (albo od kilku dziesiątych do kilku eV na jedno wiązanie)

Czym jest Chemiczne Wiązanie znaczenie w Słownik fizyka na W .