POWIETRZA WILGOTNOŚĆ co to jest
Co znaczy wilgotność powietrza? W fizyce liczba pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza. Max. w.p. to.

Definicja Wilgotność Powietrza

Co to jest WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: zawartość pary wodnej w powietrzu. Bezwzględna w.p. to jest liczba pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza. Max. w.p. to największa możliwa liczba pary wodnej, jaka może się znajdować w 1 m3 powietrza w danej temperaturze. Względna w.p. w danej temperaturze to relacja bezwzględnej do maksymalnej w.p. w tej temperaturze

Czym jest Powietrza Wilgotność znaczenie w Słownik fizyka na W .