WOLTOMIERZ co to jest
Co znaczy woltomierz? W fizyce rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia się w. napięcia stałego i.

Definicja Woltomierz

Co to jest WOLTOMIERZ: przyrząd do pomiaru napięcia elektrycznego. Z racji na rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia sięw. napięcia stałego i napięcia zmiennego. Jako w. napięcia stałego stosuje się najczęściej mierniki magnetoelektryczne połączone z opornikiem dodatkowym(w. magnetoelektryczne). Mierniki te reagują na natężenie prądu płynącego w tym oporniku. Jeśli znana jest oporność wewnętrzna miernika i oporność opornika dodatkowego, wówczas na podstawie wskazań miernika można obliczyć napięcie na zaciskach układu miernik-opornik dodatkowy i odpowiednio przeskalować skalę miernika. Do pomiaru napięcia zmiennego stosuje się w. magnetoelektryczne połączone z prostownikami prądu elektrycznego i w. elektromagnetyczne, elektrodynamiczne i cieplne

Czym jest woltomierz znaczenie w Słownik fizyka na W .