JARZENIOWE WYŁADOWANIE co to jest
Co znaczy wyładowanie jarzeniowe? W fizyce którego właściwością jest charakterystyczne świecenie.

Definicja Wyładowanie Jarzeniowe

Co to jest WYŁADOWANIE JARZENIOWE: wyładowanie samoistne, zachodzące w gazie rozrzedzonym, którego właściwością jest charakterystyczne świecenie, przybierające różne postaci w zależności od ciśnienia gazu. W.j. wyróżnia się małą gęstością prądu i bardzo sporym spadkiem potencjału w pobliżu katody wywołanym obecnością bardzo dużego dodatniego ładunku przestrzennego w pobliżu katody. Emisja elektronów z katody następuje raczej w konsekwencji uderzeń dodatnich jonów. Tworzenie się jonów w objętości gazu jest rezultatem zderzeń elektronów z obojętnymi atomami albo cząsteczkami gazu, najwięcej jonów powstaje w obszarze tak zwany ciemni katodowej w pobliżu katody. Charakterystyczne świecenie w.j. jest używane w różnego rodzaju źródłach światła (oświetlenie jarzeniowe, reklamy neonowe i tym podobne)

Czym jest Jarzeniowe Wyładowanie znaczenie w Słownik fizyka na W .