WYMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNEJ co to jest
Co znaczy wymiar wielkości fizycznej? W fizyce fizycznej a jednostkami miar wielkości podstawowych.

Definicja Wymiar Wielkości Fizycznej

Co to jest WYMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNEJ: zależność pomiędzy jednostką miary określonej wielkości fizycznej a jednostkami miar wielkości podstawowych danego układu jednostek miar, na przykład jednostka siły w układzie SI, zwana niutonem, ma wymiar kg m s-2, a jednostka prędkości, która nie ma nazwy, ma wymiar m s-1. W.w.f. ma zawsze postać jednomianu potęgowego

Czym jest wymiar wielkości fizycznej znaczenie w Słownik fizyka na W .