JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE co to jest
Jak się pisze Językoznawstwo Stosowane. Czym jest lingwistyki w innych dziedzinach naukowych, a.

Definicja Językoznawstwo Stosowane

Co to znaczy JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE: językoznawstwo zajmujące się wykorzystaniem osiągnięć lingwistyki w innych dziedzinach naukowych, a również w życiu codziennym. Językoznawstwo służące opracowuje więc sposoby nauczania języków obcych, metody usuwania błędów we własnym języku (poprawność językowa, logopedia); wspomaga praktykę leksykograficzną; opracowuje alfabety dla języków, które nie wykształciły jeszcze odmiany pisanej, a również udoskonala na przykład sposoby zapisu stenograficznego i tworzenia kodów w teletechnice. Także w badaniach nad sztuczną inteligencją, przy pisaniu programów komputerowych, wykorzystuje się osiągnięcia językoznawstwa stosowanego

Czym jest Językoznawstwo Stosowane znaczenie w Słownik na J .