JĘZYKOZNAWSTWO co to jest
Jak się pisze Językoznawstwo. Czym jest językoznawstwo powstaje w XIX wieku, a jako edukacja z.

Definicja Językoznawstwo

Co to znaczy JĘZYKOZNAWSTWO: wiedza o języku, edukacja zajmująca się językiem. Właściwe językoznawstwo powstaje w XIX wieku, a jako edukacja z wyraźnie określonym obiektem, celem, sposobem badań rozpoczyna się w początkach wieku XX wspólnie z powstaniem strukturalizmu. Jest zatem, podobnie jak literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, w miarę młodą, odrębną dziedziną edukacji. W dawniejszych wiekach wspólne działania tych nauk i językoznawstwa określano mianem filologii. Problemami języka zajmowali się również filozofowie i to już od czasów starożytnych. XX-wieczne teorie językoznawstwa to: strukturalizm( | językoznawstwo strukturalne), gramatyka transformacyjno-generatywna ( językoznawstwo transformacyjno-generatywne) i kognitywizm ( językoznawstwo kognitywne)

Czym jest Językoznawstwo znaczenie w Słownik na J .