WYRAZ PODSTAWOWY co to jest
Jak się pisze Wyraz Podstawowy. Czym jest podstawowymi najczęściej są rzeczowniki, na przykład.

Definicja Wyraz Podstawowy

Co to znaczy WYRAZ PODSTAWOWY: słowo, od którego utworzono nowe wyraz. Wyrazami podstawowymi najczęściej są rzeczowniki, na przykład s/owo jest słowem fundamentalnym dla derywatu słówko; czasowniki, na przykład biegać stanowi podstawę dla bieg; przymiotniki, na przykład od chytry tworzymy chytrus; przysłówki, na przykład od wczoraj - wczorajszy. Wyrazami podstawowymi mogą być także liczebniki, na przykład dwoje ] dwójka; zaimki, na przykład ty ] ty-kać ´mówić na ty´, a nawet czasami wykrzykniki, por. na przykład achać od ach i spójniki: od gdyby możemy stworzyć gdybać

Czym jest Wyraz Podstawowy znaczenie w Słownik na W .