BIOGEOGRAFIA co to jest
Definicja biogeografia co to jest. Czym jest organizmów na Ziemi. Biogeografia ogólna bada prawa.

Co to jest Biogeografia

DefinicjaBIOGEOGRAFIA: gałąź biologii zajmująca się badaniem rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Biogeografia ogólna bada prawa rządzące występowaniem organizmów i określa podział biogeograficzny świata. Biogeografia regionalna zajmuje się podziałem na niższe jednostki terytorialne. W zależności od obiektu badań biogeografia dzieli się na fitogeografię zajmującą się rozmieszczeniem roślin i zoogeografię - zwierząt. Biogeografia ekologiczna bada wpływ aktualnego środowiska na rozmieszczenie organizmów, zaś biogeografia historyczna bada to rozmieszczenie w ścisłym związku z ubiegłymi epokami geograficznymi

Czym jest Biogeografia znaczenie w Słownik geografia B .