MŁAKA co to jest
Definicja młaka co to jest. Czym jest glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych.

Co to jest Młaka

DefinicjaMŁAKA: typ mokradłowej łąki, niskoturzycowej, występującej na glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych, rozwijającej się w lokalnych zagłębieniach, wysiękach i źródliskach na obszarze całego państwie, z turzycą pospolitą, turczycą gwiazdkowatą, jaskrem płomiennikiem, bobrkiem trójlistkowym i innymi

Czym jest młaka znaczenie w Słownik geografia M .