MAJEUTYKA METODA MAJEUTYCZNA co to jest
Definicja MAJEUTYKA / METODA MAJEUTYCZNA. Co znaczy w sobie nie uświadamialiśmy; sposób polegająca.

Co to jest Majeutyczna Metoda Majeutyka

Definicja MAJEUTYKA / METODA MAJEUTYCZNA: sztuka odkrywania prawd, których dotąd w sobie nie uświadamialiśmy; sposób polegająca na wydobyciu z człowieka wiedzy prawdziwej, którą każdy z nas nosi w sobie; Sokrates nazywał ją "sztuką położniczą"; stosował ją wobec rozmówców, zadając im takie pytania, które prowadziły ich do poprawnych wniosków dzięki definiowaniu poprzez niego pojęć i stosowaniu indukcji i analogii

Definicja MAGIA:
Co to jest praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, zdolność panowania nad siłami natury dzięki zaklęć, magicznych gestów, i tym podobne; Comte uważał magię za pierwotny sposób majeutyka / metoda majeutyczna.
Definicja MISTYCYZM ASCETYCZNY:
Co to jest średniowiecznego, zakładająca szukanie drogi do Boga, pojmowanej wg dogmatów wiary, jako wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i udręki cielesne; zwolennicy m.a. wywodzili się z państw romańskich, a za majeutyka / metoda majeutyczna.
Definicja MOŻNOŚĆ:
Co to jest wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy majeutyka / metoda majeutyczna.

Czym jest Majeutyczna Metoda Majeutyka znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: