MAJEUTYKA METODA MAJEUTYCZNA co to jest
Definicja MAJEUTYKA / METODA MAJEUTYCZNA. Co znaczy w sobie nie uświadamialiśmy; sposób polegająca.

Co to jest Majeutyczna Metoda Majeutyka

Definicja MAJEUTYKA / METODA MAJEUTYCZNA: sztuka odkrywania prawd, których dotąd w sobie nie uświadamialiśmy; sposób polegająca na wydobyciu z człowieka wiedzy prawdziwej, którą każdy z nas nosi w sobie; Sokrates nazywał ją "sztuką położniczą"; stosował ją wobec rozmówców, zadając im takie pytania, które prowadziły ich do poprawnych wniosków dzięki definiowaniu poprzez niego pojęć i stosowaniu indukcji i analogii

Definicja MISTYCYZM SPEKULATYWNY:
Co to jest średniowiecznego mistycyzmu, zakładająca szukanie drogi do Boga przez spekulacje myślowe; zwolennicy wywodzili się zwykle z państw germańskich, a za głównego przedstawiciela uznaje się Mistrza majeutyka / metoda majeutyczna.
Definicja MUZYKA SFER:
Co to jest wg pitagorejczyków niesłyszalna dla ucha muzyka rodząca się z ruchu sfer gwiezdnych, krążących wokół środka wszechświata majeutyka / metoda majeutyczna.
Definicja METALOGIKA:
Co to jest powstała w I połowie XX w. jako badająca rolę, zadania i interpretację wyników rozwijającej się logiki, w pierwszej kolejności skupiająca się na sprawach znaczeniowych języka, którym logika się majeutyka / metoda majeutyczna.

Czym jest Majeutyczna Metoda Majeutyka znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: