MAKIAWELIZM co to jest
Definicja MAKIAWELIZM. Co znaczy przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest.

Co to jest Makiawelizm

Definicja MAKIAWELIZM: nazwa teorii politycznej opartej na przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest maksyma: "Cel uświęca środki", co ma usprawiedliwiać wykorzystywanie w życiu politycznym metod nie zawsze zgodnych z etyką

Definicja MˇDROŚĆ:
Co to jest znajomość praw rządzących światem, zdolność rozwiązywania problemów; wg Platona jedna z czterech cnót (pozostałe to: sprawiedliwość, męstwo, panowanie nad sobą) odnosząca się do tej części duszy makiawelizm co to jest.
Definicja MNIEMANIE:
Co to jest przypuszczenie, myślenie pozbawione naukowej pewności, polegające się w pierwszej kolejności na subiektywnych odczuciach; dla Platona to poznanie zmysłowe makiawelizm definicja.
Definicja METODA KOMPOZYTYWNA:
Co to jest naukowa sposób badawcza, polegająca na syntetycznym ujmowaniu uprzednio zanalizowanych składników badanego przedmiotu; służąca poprzez Galileusza makiawelizm co znaczy.

Czym jest Makiawelizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: