MATERIALIZM DIALEKTYCZNY co to jest
Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY. Co znaczy łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i.

Co to jest Dialektyczny Materializm

Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY: koncepcja filozoficzna Marksa i Engelsa, łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest twierdzenie, iż świat w całości jest materialny, iż istnieje byt wywołujący postrzeganie i będący od tego postrzegania niezależnym, iż materia nie podlega prawom mechaniki (system jest tylko jedną z jej postaci, tak samo jak życie), ponieważ jest wielopostaciowa i znajdująca się w ciągłym ruchu (wyraz "dialektyczny" rozumiano jako "rozwijanie się", "nieustanny ruch", "ścieranie się wewnętrznych sił", dające ciągle nowe postacie materii)

Definicja MUZYKA SFER:
Co to jest wg pitagorejczyków niesłyszalna dla ucha muzyka rodząca się z ruchu sfer gwiezdnych, krążących wokół środka wszechświata materializm dialektyczny.
Definicja MARKSIZM:
Co to jest filozoficzno-ekonomiczno-polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, antymechanistycznego funkcjonowania materii, ujmowanie życia materializm dialektyczny.
Definicja METODA DIALEKTYCZNA:
Co to jest metodologiczne opierające na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana materializm dialektyczny.

Czym jest Dialektyczny Materializm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: