MATERIALIZM DIALEKTYCZNY co to jest
Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY. Co znaczy łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i.

Co to jest Dialektyczny Materializm

Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY: koncepcja filozoficzna Marksa i Engelsa, łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest twierdzenie, iż świat w całości jest materialny, iż istnieje byt wywołujący postrzeganie i będący od tego postrzegania niezależnym, iż materia nie podlega prawom mechaniki (system jest tylko jedną z jej postaci, tak samo jak życie), ponieważ jest wielopostaciowa i znajdująca się w ciągłym ruchu (wyraz "dialektyczny" rozumiano jako "rozwijanie się", "nieustanny ruch", "ścieranie się wewnętrznych sił", dające ciągle nowe postacie materii)

Definicja MISTYCYZM:
Co to jest religijna, stanowisko filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu materializm dialektyczny.
Definicja MARKSIZM:
Co to jest filozoficzno-ekonomiczno-polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, antymechanistycznego funkcjonowania materii, ujmowanie życia materializm dialektyczny.
Definicja MISTYCYZM ASCETYCZNY:
Co to jest średniowiecznego, zakładająca szukanie drogi do Boga, pojmowanej wg dogmatów wiary, jako wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i udręki cielesne; zwolennicy m.a. wywodzili się z państw romańskich, a za materializm dialektyczny.

Czym jest Dialektyczny Materializm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: