METAFIZYKA co to jest
Definicja METAFIZYKA. Co znaczy wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład.

Co to jest Metafizyka

Definicja METAFIZYKA: edukacja filozoficzna o tym, co wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze innych była edukacją zajmującą się relacją: umysł człowieka - świat; Arystoteles utożsamiał ją z filozofią, ponieważ była dla niego "pierwszą edukacją", której obiektem badań miał być jednostkowy byt, jego właściwości i składniki lub, jak dla Heideggera, miała badać naturę egzystencji ludzkiej

Definicja MISTYCYZM:
Co to jest religijna, stanowisko filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu metafizyka.
Definicja MAYA:
Co to jest filozofii buddyjskiej najniższy stopień poznania, w filozofii hinduskiej marzenie zasłaniające człowiekowi jego prawdziwe użytek, los; siła kosmiczna tworząca złudę rzeczywistości materialnej metafizyka.
Definicja MALEBRANCHE NICOLAS DE:
Co to jest filozof francuski, członek zebrania oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie próbował pogodzić poglądy św. Augustyna z filozofią Kartezjusza. Znany z oryginalnej próby wyjaśnienia kartezjuszowskiej metafizyka.

Czym jest Metafizyka znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: