METAFIZYKA co to jest
Definicja METAFIZYKA. Co znaczy wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład.

Co to jest Metafizyka

Definicja METAFIZYKA: edukacja filozoficzna o tym, co wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze innych była edukacją zajmującą się relacją: umysł człowieka - świat; Arystoteles utożsamiał ją z filozofią, ponieważ była dla niego "pierwszą edukacją", której obiektem badań miał być jednostkowy byt, jego właściwości i składniki lub, jak dla Heideggera, miała badać naturę egzystencji ludzkiej

Definicja MOUNIER EMMANUEL:
Co to jest filozof francuski, próbujący połączyć syntetycznie chrześcijaństwo z socjalizmem. To połączenie określił jako personalizm, który miałby wyrażać prymat osoby ludzkiej nad instytucjami zbiorowości [… metafizyka.
Definicja MONADOLOGIA:
Co to jest ustalenie metafizyki Leibniza i nazwa jego głównego dzieła, opisującego istnienie monad, ich funkcjonowanie i bycie metafizyka.
Definicja MARCUSE HERBERT:
Co to jest filozof i socjolog amerykański pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji metafizyka.

Czym jest Metafizyka znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: