METAFIZYKA co to jest
Definicja METAFIZYKA. Co znaczy wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład.

Co to jest Metafizyka

Definicja METAFIZYKA: edukacja filozoficzna o tym, co wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze innych była edukacją zajmującą się relacją: umysł człowieka - świat; Arystoteles utożsamiał ją z filozofią, ponieważ była dla niego "pierwszą edukacją", której obiektem badań miał być jednostkowy byt, jego właściwości i składniki lub, jak dla Heideggera, miała badać naturę egzystencji ludzkiej

Czym jest Metafizyka znaczenie w Słownik filozofia M .