METAJĘZYK co to jest
Definicja METAJĘZYK. Co znaczy język wykorzystywany do opisywania języka, badający jego budowę.

Co to jest Metajęzyk

Definicja METAJĘZYK: język wykorzystywany do opisywania języka, badający jego budowę, gramatykę, słownictwo

Definicja MONTAIGNE MICHEL DE:
Co to jest filozof i humanista francuski, przedstawiciel renesansowego sceptycyzmu; zestaw jego pism wydany pod wspólnym tytułem Essais (Próby) stał się pierwowzorem nowego gatunku literackiego, eseju. Przed metajęzyk.
Definicja METAFIZYKA:
Co to jest filozoficzna o tym, co wykracza poza fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze metajęzyk.
Definicja MAKIAWELIZM:
Co to jest politycznej opartej na przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest maksyma: Cel uświęca środki , co ma usprawiedliwiać wykorzystywanie w życiu politycznym metod nie zawsze zgodnych metajęzyk.

Czym jest Metajęzyk znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: