METAJĘZYK co to jest
Definicja METAJĘZYK. Co znaczy język wykorzystywany do opisywania języka, badający jego budowę.

Co to jest Metajęzyk

Definicja METAJĘZYK: język wykorzystywany do opisywania języka, badający jego budowę, gramatykę, słownictwo

Definicja MEDYTACJA:
Co to jest głęboka refleksja nad sobą metajęzyk.
Definicja MORALNOŚĆ OTWARTA:
Co to jest zaproponowany poprzez Bergsona; jego zdaniem moralność powinna być otwarta na uniwersalne wartości, cechuje ona ludzi znakomitych, którzy umieją się wznieść powyżej podziały, obyczaje, obowiązujące metajęzyk.
Definicja MˇDROŚĆ:
Co to jest znajomość praw rządzących światem, zdolność rozwiązywania problemów; wg Platona jedna z czterech cnót (pozostałe to: sprawiedliwość, męstwo, panowanie nad sobą) odnosząca się do tej części duszy metajęzyk.

Czym jest Metajęzyk znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: