METODA DEDUKCYJNA co to jest
Definicja METODA DEDUKCYJNA. Co znaczy wnioskowaniu z tego, co ogólne, o tym, co szczególne; dla.

Co to jest Dedukcyjna Metoda

Definicja METODA DEDUKCYJNA: dedukcyjne rozumowanie opierające na wnioskowaniu z tego, co ogólne, o tym, co szczególne; dla Parmenidesa sposób rozumowania polegająca na wyciąganiu wniosków z przesłanek myślowych, ignorująca obecność faktów

Definicja MAKIAWELIZM:
Co to jest politycznej opartej na przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest maksyma: Cel uświęca środki , co ma usprawiedliwiać wykorzystywanie w życiu politycznym metod nie zawsze zgodnych metoda dedukcyjna.
Definicja MORALNOŚĆ NIEWOLNIKÓW:
Co to jest Nietzschego to moralność reprezentowana poprzez ludzi słabych, pełnych litości, altruistów pokornych i łagodnych; synonim - moralności panów; zdaniem Nietzschego ludzie powyższego pokroju, narzucają metoda dedukcyjna.
Definicja METODA ELENKTYCZNA:
Co to jest wg Sokratesa sposób zbijania argumentów w okresie dyskusji, polegająca na doprowadzeniu czyjegoś rozumowania do absurdu, aby zdemaskować czyjąś pozorną wiedzę metoda dedukcyjna.

Czym jest Dedukcyjna Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: