METODA DEDUKCYJNA co to jest
Definicja METODA DEDUKCYJNA. Co znaczy wnioskowaniu z tego, co ogólne, o tym, co szczególne; dla.

Co to jest Dedukcyjna Metoda

Definicja METODA DEDUKCYJNA: dedukcyjne rozumowanie opierające na wnioskowaniu z tego, co ogólne, o tym, co szczególne; dla Parmenidesa sposób rozumowania polegająca na wyciąganiu wniosków z przesłanek myślowych, ignorująca obecność faktów

Definicja MILL JOHN STUART:
Co to jest Jamesa Milla, polityk i filozof angielski, umiarkowany zwolennik empiryzmu w teorii poznania i logice, utylitaryzmu w etyce i liberalizmu w teorii państwa. Zaprzeczał, jakoby prawa logiczne miały metoda dedukcyjna.
Definicja MATERIALIZM HISTORYCZNY:
Co to jest i społeczeństwa, stworzona poprzez Marksa i Engelsa, uznająca, iż relacje międzyludzkie należy rozpatrywać w historycznym rozwoju i wyjaśniać je materialistycznie, tzn. w powiązaniu z konkretnymi metoda dedukcyjna.
Definicja MUZYKA SFER:
Co to jest wg pitagorejczyków niesłyszalna dla ucha muzyka rodząca się z ruchu sfer gwiezdnych, krążących wokół środka wszechświata metoda dedukcyjna.

Czym jest Dedukcyjna Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: