METODA co to jest
Definicja METODA. Co znaczy celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące.

Co to jest Metoda

Definicja METODA: sposób postępowania naukowego mający na celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące w filozofii posiłkują się regularnie ustaleniami zaczerpniętymi z logiki; generalnie sposoby dzieli się między innymi na dedukcyjne i indukcyjne, syntetyczne i analityczne i dialektyczne

Definicja MOŻNOŚĆ:
Co to jest wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy metoda.
Definicja METODA DEDUKCYJNA:
Co to jest rozumowanie opierające na wnioskowaniu z tego, co ogólne, o tym, co szczególne; dla Parmenidesa sposób rozumowania polegająca na wyciąganiu wniosków z przesłanek myślowych, ignorująca obecność faktów metoda.
Definicja METAETYKA:
Co to jest etyki, analizująca pod względem logicznym i psychologicznym definicje, zdania, sądy etyczne, uprawiana poprzez różnego rodzaju szkoły, na przykład emotywistyczną (sądy wartościujące nie są sądami metoda.

Czym jest Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: