METODA co to jest
Definicja METODA. Co znaczy celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące.

Co to jest Metoda

Definicja METODA: sposób postępowania naukowego mający na celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące w filozofii posiłkują się regularnie ustaleniami zaczerpniętymi z logiki; generalnie sposoby dzieli się między innymi na dedukcyjne i indukcyjne, syntetyczne i analityczne i dialektyczne

Definicja MANA:
Co to jest Oceanii bezosobowa moc, potęga, tkwiąca w ludziach, zwierzętach, przedmiotach, przejawiająca się przez duchy, warunkująca regularnie ich poczynania, zachowania i podlegająca dziedziczeniu metoda.
Definicja MORALNOŚĆ:
Co to jest zobacz etyka metoda.
Definicja MISTYCYZM SPEKULATYWNY:
Co to jest średniowiecznego mistycyzmu, zakładająca szukanie drogi do Boga przez spekulacje myślowe; zwolennicy wywodzili się zwykle z państw germańskich, a za głównego przedstawiciela uznaje się Mistrza metoda.

Czym jest Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: