MTYCYZM SPEKULATYWNY co to jest
Definicja MISTYCYZM SPEKULATYWNY. Co znaczy zakładająca szukanie drogi do Boga przez spekulacje.

Co to jest Spekulatywny Mistycyzm

Definicja MISTYCYZM SPEKULATYWNY: postać średniowiecznego mistycyzmu, zakładająca szukanie drogi do Boga przez spekulacje myślowe; zwolennicy wywodzili się zwykle z państw germańskich, a za głównego przedstawiciela uznaje się Mistrza Johanesa Eckharta

Czym jest Spekulatywny Mistycyzm znaczenie w Słownik filozofia M .