MTYCYZM SPEKULATYWNY co to jest
Definicja MISTYCYZM SPEKULATYWNY. Co znaczy zakładająca szukanie drogi do Boga przez spekulacje.

Co to jest Spekulatywny Mistycyzm

Definicja MISTYCYZM SPEKULATYWNY: postać średniowiecznego mistycyzmu, zakładająca szukanie drogi do Boga przez spekulacje myślowe; zwolennicy wywodzili się zwykle z państw germańskich, a za głównego przedstawiciela uznaje się Mistrza Johanesa Eckharta

Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY:
Co to jest filozoficzna Marksa i Engelsa, łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest mistycyzm spekulatywny.
Definicja METODA DIALEKTYCZNA:
Co to jest metodologiczne opierające na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana mistycyzm spekulatywny.
Definicja MAJEUTYKA / METODA MAJEUTYCZNA:
Co to jest prawd, których dotąd w sobie nie uświadamialiśmy; sposób polegająca na wydobyciu z człowieka wiedzy prawdziwej, którą każdy z nas nosi w sobie; Sokrates nazywał ją sztuką położniczą ; stosował ją mistycyzm spekulatywny.

Czym jest Spekulatywny Mistycyzm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: