MONIZM co to jest
Definicja MONIZM. Co znaczy filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej.

Co to jest Monizm

Definicja MONIZM: skrajna postać idealizmu; pogląd filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej, jak na przykład uważał Ksenofanes, widząc w ziemi fundamentalny byt, z którego narodziły się inne, lub o naturze duchowej, jak na przykład uważał Jan Szkot Eriugena, dla którego takim bytem był Bóg, który był dla niego jedyną substancją dynamiczną, rozwijającą się, z której emanuje wszystko, co istnieje; natomiast Berkeley uważał, iż istnieją jedynie niematerialne dusze i Bóg ( spirytualizm); dla Hegla bytem idealnym była idea, odznaczająca się racjonalnością i logicznością, podlegająca nieustannym zmianom w myśl zasad dialektyki; natomiast Schopenhauer widział prawdziwy byt w woli, była to dla niego siła kosmiczna, osnowa wszystkiego, co niematerialne, a której przejawem jest świat materialny, odbierany jako zjawiskowa pozorność

Definicja MATERIA:
Co to jest podstawowych pojęć filozoficznych; dla Platona trzecia, w okolicy idei i demiurga, powód stworzenia świata, poprzedzająca jego istnienie, wieczna, nieokreślona; wg Arystotelesa to składnik substancji monizm.
Definicja MONADA:
Co to jest niepowtarzalna w kształcie jednostka, samoistna część i obraz świata; wg Leibniza to prosta substancja składająca się na byt, pożądająca, będąca zamkniętym kosmosem ( monada nie ma okien ), obdarzona monizm.
Definicja MALEBRANCHE NICOLAS DE:
Co to jest filozof francuski, członek zebrania oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie próbował pogodzić poglądy św. Augustyna z filozofią Kartezjusza. Znany z oryginalnej próby wyjaśnienia kartezjuszowskiej monizm.

Czym jest Monizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: