MONIZM co to jest
Definicja MONIZM. Co znaczy filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej.

Co to jest Monizm

Definicja MONIZM: skrajna postać idealizmu; pogląd filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej, jak na przykład uważał Ksenofanes, widząc w ziemi fundamentalny byt, z którego narodziły się inne, lub o naturze duchowej, jak na przykład uważał Jan Szkot Eriugena, dla którego takim bytem był Bóg, który był dla niego jedyną substancją dynamiczną, rozwijającą się, z której emanuje wszystko, co istnieje; natomiast Berkeley uważał, iż istnieją jedynie niematerialne dusze i Bóg ( spirytualizm); dla Hegla bytem idealnym była idea, odznaczająca się racjonalnością i logicznością, podlegająca nieustannym zmianom w myśl zasad dialektyki; natomiast Schopenhauer widział prawdziwy byt w woli, była to dla niego siła kosmiczna, osnowa wszystkiego, co niematerialne, a której przejawem jest świat materialny, odbierany jako zjawiskowa pozorność

Definicja MORALNOŚĆ OTWARTA:
Co to jest zaproponowany poprzez Bergsona; jego zdaniem moralność powinna być otwarta na uniwersalne wartości, cechuje ona ludzi znakomitych, którzy umieją się wznieść powyżej podziały, obyczaje, obowiązujące monizm.
Definicja MOŻNOŚĆ:
Co to jest wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy monizm.
Definicja MODALNOŚĆ:
Co to jest rodzaj, sposób istnienia czegoś; zdaniem Kanta to cecha sądu uzależniona od jego rodzaju; sądy mogą wyrażać rzeczywistość, problematykę albo konieczność monizm.

Czym jest Monizm znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: