MORALNOŚĆ PANÓW co to jest
Definicja MORALNOŚĆ PANÓW. Co znaczy reprezentowana poprzez ludzi mocnych fizycznie, duchowo.

Co to jest Panów Moralność

Definicja MORALNOŚĆ PANÓW: w filozofii Nietzschego to moralność reprezentowana poprzez ludzi mocnych fizycznie, duchowo, stanowczych, bezwzględnych, dostojnych, dzielnych, umiejących narzucić swą moralność innym. Zdaniem Nietzschego moralność panów była kiedyś moralnością dominującą, lecz zeszła na drugi plan wskutek buntu niewolników, którzy opanowali świat liczebnie i narzucili swą moralność, moralność ludzi słabych, pozostałym. Wg niego największą wartością dla człowieka jest życie, lecz tak aby je przeżyć, należy sprostać wielu przeciwnościom, którym nie podoła istota słaba, lękliwa, zagubiona, altruistyczna. Atrybutem człowieka silnego jest wolność, bo tylko taki potrafi ją sobie zapewnić, nie ma zatem równości pomiędzy ludźmi, ponieważ zależy to od tego, ile mają w sobie siły i życia, "równość jest znamieniem upadku"

Definicja MAJEUTYKA / METODA MAJEUTYCZNA:
Co to jest prawd, których dotąd w sobie nie uświadamialiśmy; sposób polegająca na wydobyciu z człowieka wiedzy prawdziwej, którą każdy z nas nosi w sobie; Sokrates nazywał ją sztuką położniczą ; stosował ją MORALNOŚĆ PANÓW.
Definicja MNIEMANIE:
Co to jest przypuszczenie, myślenie pozbawione naukowej pewności, polegające się w pierwszej kolejności na subiektywnych odczuciach; dla Platona to poznanie zmysłowe MORALNOŚĆ PANÓW.
Definicja METODA DIALEKTYCZNA:
Co to jest metodologiczne opierające na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana MORALNOŚĆ PANÓW.

Czym jest Panów Moralność znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: