AKCELERATORY co to jest
Co znaczy akceleratory? W fizyce naładowanych; są źródłem cząstek o wysokich energiach i.

Definicja Akceleratory

Co to jest AKCELERATORY: urządzenia wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych; są źródłem cząstek o wysokich energiach i fundamentalnym narzędziem w eksperymentalnych badaniach cząstek elementarnych i reakcji jądrowych. Po osiągnięciu odpowiednio wysokiej energii rozpędzone cząstki kierowane są ku tarczy, gdzie wskutek zderzeń z jądrami tarczy powodują reakcje jądrowe i wtórną emisję fragmentów jąder i cząstek: neutronów, deuteronów, mezonów, hiperonów i antynukleonów. W fizyce jądrowej a. służące są w badaniach sił jądrowych, struktury nukleonów i cząstek elementarnych i do wytwarzania radioizotopów i nowych pierwiastków. Wysokoenergetyczne cząstki znajdują również wykorzystanie w medycynie i technice

Definicja Arrheniusa Równanie:
Co to jest zależność szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = Ae-E/RT, gdzie A - stała, E - energia albo ciepło aktywacji, T - temperatura akceleratory.
Definicja Aktynometria:
Co to jest zajmujący się pomiarami promieniowania słonecznego (bezpośredniego i rozproszonego), cieplnego promieniowania Ziemi i atmosfery, a również opracowywaniem bilansów energii promieniowania dla atmosfery akceleratory.
Definicja Amfoteryczność:
Co to jest właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe akceleratory.

Czym jest Akceleratory znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: