BIOFIZYKA co to jest
Co znaczy biofizyka? W fizyce mechanizmów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach.

Definicja Biofizyka

Co to jest BIOFIZYKA: dział edukacji badający fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach. Bada także wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na organizmy żywe. To jest edukacja interdyscyplinarna łącząca fizykę i chemię z biologią i medycyną. Odgrywa szczególną rolę w diagnostyce medycznej i terapii

Definicja Balmera Wzór:
Co to jest podany w 1885 poprzez J. Balmera, określający długości linii serii widmowej atomu wodoru leżącej w widzialnej i nadfioletowej części widma. Ma on postać: , gdzie - długość fali linii widmowej biofizyka.
Definicja Bunsen, Robert Wilhelm:
Co to jest niemiecki, prof. uniw. w Kassel, Marburgu, Wrocławiu i Heidelbergu. Razem z G.R. Kirchhoffem skonstruował spektroskop i opracował sposoby analizy widmowej, dzięki czemu odkrył cez i rubid biofizyka.
Definicja Barometryczny Wzór:
Co to jest zależność ciśnienia gazu, znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = p0e-mgh/kT, gdzie p0 - ciśnienie na poziomie h = 0, m - masa cząstki gazu, g - przyspieszenie biofizyka.

Czym jest Biofizyka znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: