KATODA co to jest
Co znaczy katoda? W fizyce elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni.

Definicja Katoda

Co to jest KATODA: elektroda ujemna, będąca źródłem ujemnych ładunków elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni, gazu, elektrolitu, półprzewodnika. Odznacza się k. emitujące elektrony pod wpływem temperatury ( termoemisja), tak zwany t e r m o k a t o d y (żarzone bezpośrednio albo pośrednio), i k. z i m n e, emitujące elektrony bez doprowadzania do nich ciepła. Emisję elektronów zk. zimnej można wywołać: bombardowaniem jej dodatnimi jonami gazu, światłem ookreślonej długości fali ( fotoelektryczne zdarzenie) albo mocnym polem elektrycznym, rzędu 107 V/cm wtzw. emisji autoelektronowej albo polowej

Definicja Kompensacyjna Metoda Pomiaru:
Co to jest jakiejś wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego, oporu, temperatury) polegająca na sprowadzaniu do zera różnicy pomiędzy mierzoną wartością awartością znaną tej samej wielkości katoda.
Definicja Katalizator:
Co to jest której można zamieniać prędkość reakcji chemicznej, aktóra sama pozostaje po reakcji wnie zmienionej postaci chemicznej. K. przyspieszający reakcję nazywa się d o d a t n i m, azwalniający reakcję u katoda.
Definicja Kwadrupol:
Co to jest układ 4 jednakowych co do wartości ładunków elektrycznych (2dodatnie i2 ujemne) umieszczonych naprzemiennie wwierzchołkach równoległoboku katoda.

Czym jest Katoda znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: