WAGA co to jest
Co znaczy waga? W fizyce równowagi sił działających na to ciało. W. stosuje się także do.

Definicja Waga

Co to jest WAGA: urządzenie do pomiaru masy ciała poprzez powstanie warunków równowagi sił działających na to ciało. W. stosuje się także do wyznaczania innych wielkości fizycznych, takich jak: siła (zwłaszcza ciężar), gęstość czy ładunek elektryczny. W zależności od zasady działania w. dzielimy na: dźwigniowe, sprężynowe i torsyjne. W. d ź w i g n i o w e działają w oparciu o warunki równowagi dźwigni. Najprostszą w. dźwigniową jest belka podparta w środku. Pkt. podparcia znajduje się ponad środka ciężkości belki. Na końcach belki w równych odległościach od jej środka zaczepione są identyczne szalki. Z belką połączona jest wskazówka, która na odpowiedniej podziałce pokazuje wychylenie belki od stanu równowagi. Ciało o nieznanej masie umieszcza się na jednej szalce, a na drugiej umieszcza się odważniki o znanej masie. Dobierając te ostatnie tak, by belka znalazła się w stanie równowagi, mierzy się nieznaną masę ciała, która jest równa masie odważników w warunkach równowagi belki. W w. s p r ę ż y n o w y c h miarą siły działającej na sprężynę wagi jest wydłużenie tej sprężyny. W w. t o r s y j n y c h mierzone siły powodują skręcenie cienkiej, sprężystej nici, a rozmiar tego skręcenia jest miarą wielkości działającej siły. Zobacz także waga Coulomba, waga skręceń

Czym jest Waga znaczenie w Słownik fizyka na W .