FOUCAULTA WAHADŁO co to jest
Co znaczy wahadło Foucaulta? W fizyce ruchu obrotowego Ziemi. Po raz pierwszy demonstrację taką.

Definicja Wahadło Foucaulta

Co to jest WAHADŁO FOUCAULTA: bardzo długie wahadło wykorzystywane do demonstrowania ruchu obrotowego Ziemi. Po raz pierwszy demonstrację taką przeprowadził fizyk francuski Jean Foucault w 1851 w paryskim Panteonie

Definicja wilgotność powietrza:
Co to jest powietrzu. Bezwzględna w.p. to jest liczba pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza. Max. w.p. to największa możliwa liczba pary wodnej, jaka może się znajdować w 1 m3 powietrza w danej temperaturze WAHADŁO FOUCAULTA.
Definicja Wiena prawo przesunięć:
Co to jest promieniowania cieplnego ciał, które mówi, iż widmo mocy promieniowania ciała idealnie czarnego (wykres zależności mocy od długości fali emitowanego promieniowania, tak zwany krzywa promieniowania WAHADŁO FOUCAULTA.
Definicja wybuch:
Co to jest reakcja egzotermiczna przebiegająca z bardzo sporą szybkością WAHADŁO FOUCAULTA.

Czym jest Foucaulta Wahadło znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: