WODZĄCY WEKTOR co to jest
Co znaczy wektor wodzący? W fizyce współrzędnych, a koniec w punkcie, gdzie znajduje się pkt.

Definicja Wektor Wodzący

Co to jest WEKTOR WODZĄCY: wektor, którego start znajduje się w początku układu współrzędnych, a koniec w punkcie, gdzie znajduje się pkt. materialny. W. w. ustala położenie punktu materialnego w danym układzie współrzędnych

Definicja Widmo Dźwięku:
Co to jest zależność natężenia dźwięku od jego częstotliwości albo długości fali wektor wodzący.
Definicja Wytrzymałość:
Co to jest stawia ciało stałe wszelkim próbom zmiany kształtu wskutek działania sił zewnętrznych. Przekroczenie granicy oporu skutkuje zniszczenie ciała w skutku zerwania wiązań atomowych i naruszenia wektor wodzący.
Definicja Wahadło Rewersyjne:
Co to jest wykorzystywane do pomiaru przyspieszenia ziemskiego. W. r. posiada dwie równoległe osie obrotu, które mają postać krawędzi pryzmatów wykonanych z twardego materiału. Zmieniając położenie ruchomego wektor wodzący.

Czym jest Wodzący Wektor znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: