KOMORA WILSONA co to jest
Co znaczy Wilsona komora? W fizyce cząstek promieniowania jądrowego. Działanie k.W. oparte jest na.

Definicja Wilsona Komora

Co to jest WILSONA KOMORA: urządzenie do rejestracji torów naładowanych elektrycznie cząstek promieniowania jądrowego. Działanie k.W. oparte jest na zjawisku kondensacji pary przegrzanej na zarodkach kondensacji. W trakcie nagłego rozprężania cząsteczki pary wypełniającej k.W. kondensują się na jonach wytworzonych poprzez cząstkę badanego promieniowania, która obecnie przechodzi poprzez komorę. Tor cząstki zapisany w formie kropelek skondensowanej pary fotografuje się

Definicja Widmo Promieniowania Ciała Doskonale Czarnego:
Co to jest ciało idealnie czarne wilsona komora.
Definicja Wiązka Elektronowa:
Co to jest przesłon część strumienia elektronów emitowanych poprzez źródło i uformowana dzięki odpowiedniego układu elektronooptycznego, na przykład w.e. produkowana poprzez działo elektronowe. Zobacz także wilsona komora.
Definicja Widmo Rentgenowskie:
Co to jest promieniowania rentgenowskiego. W zależności od systemu powstawania rozróżnia się w.r. ciągłe i charakterystyczne. W.r. c i ą g ł e powstaje wskutek hamowania cząstek naładowanych (na przykład wilsona komora.

Czym jest Komora Wilsona znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: