MIAR WZORCE co to jest
Co znaczy wzorce miar? W fizyce wartości wielkości fizycznej. Z racji na zasadę i sposób określania.

Definicja Wzorce Miar

Co to jest WZORCE MIAR: narzędzia pomiarowe odtwarzające bez zmian jedną albo kilka wartości wielkości fizycznej. Z racji na zasadę i sposób określania wartości wielkości fizycznej rozróżnia sięn a t u r a l n e w.m. - oparte na określonym zjawisku występującym w przyrodzie (na przykład masa atomu 12C użyta do ustalenia jednostki masy atomowej, długość fali promieniowania atomu 86Kr użyta do ustalenia jednostki długości, moment promieniowania atomu 133Cs użyty do ustalenia jednostki czasu), i s z t u c z n e - wytworzone poprzez człowieka (((na przykład międzynarodowe prototypy kilograma, metra i inne wzorcowe kondensatory, cewki i oporniki będące wzorcami elektrycznych wielkości fizycznych). Sztuczne w.m. pełnią rolę kontrolnych narzędzi pomiarowych i występują w układach skalowania i sprawdzania narzędzi pomiarowych

Definicja Wilgotność Powietrza:
Co to jest wodnej w powietrzu. Bezwzględna w.p. to jest liczba pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza. Max. w.p. to największa możliwa liczba pary wodnej, jaka może się znajdować w 1 m3 powietrza w danej wzorce miar.
Definicja Wyładowanie Iskrowe:
Co to jest samoistne zachodzące nie w całym obszarze pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno świecących kanałów, których kształt zależy od przypadkowego rozkładu jonów w gazie. W.i. zachodzi przy wzorce miar.
Definicja Wiązki Molekularne:
Co to jest uformowane dzięki odpowiednich przesłon wiązki atomów albo cząstek służące w bardzo zaawansowanych technologiach wytwarzania układów elektronicznych wzorce miar.

Czym jest Miar Wzorce znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: