ZAWADA co to jest
Co znaczy zawada? W fizyce oporniki, cewki i kondensatory, która ustala wartość amplitudy I0 prądu.

Definicja Zawada

Co to jest ZAWADA: rozmiar charakteryzująca obwód prądu zmiennego, zawierający oporniki, cewki i kondensatory, która ustala wartość amplitudy I0 prądu pobieranego z generatora zasilającego obwód, wedle zależnością I0 = E0/Z0, gdzie E0 jest amplitudą zmiennej siły elektromotorycznej, a Z0 - zawadą obwodu. Wartość liczbowa zawady jest równa modułowi impedancji. Z. mierzy się w omach

Definicja Zdolność Przepuszczania:
Co to jest rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do przepuszczania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała i długości fali promieniowania zawada.
Definicja Zapłonu Napięcie:
Co to jest najmniejsza różnica potencjałów pomiędzy elektrodami, konieczna do spowodowania wyładowania samoistnego zawada.
Definicja Złącze Tunelowe:
Co to jest złącze utworzone poprzez dwie powierzchnie graniczne w układzie metal-izolator-metal lub półprzewodnik- izolator-półprzewodnik, gdzie bariera potencjału umożliwia zachodzenie zjawiska tunelowego zawada.

Czym jest Zawada znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: