FONETYKA co to jest
Jak się pisze Fonetyka. Czym jest językoznawstwa zajmujący się badaniem dźwiękowej materii języka.

Definicja Fonetyka

Co to znaczy FONETYKA: [gr. phonetikos ´dotyczący głosu, dźwięku´] - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem dźwiękowej materii języka. Bada i opisuje stronę artykulacyjną dźwięków, czyli udział narządów mowy w ich tworzeniu, a więc sprawdza położenie narządów mowy w szczytowej fazie wymawiania danej głoski. Zadaniem fonetyki jest opis głosek ( samogłosek i spółgłosek) danego języka z racji na miejsce artykulacji, sposób artykulacji, dźwięczność. Fonetyka opisuje również upodobnienia głosek zachodzące zarówno wewnątrz jednego wyrazu, jak i międzywyrazowe ( fonetyka międzywyrazowa), uproszczenia. Formułuje reguły ogólne, jak ta, która mówi, iż w j. polskim bezwzględny wygłoś jest zawsze bezdźwięczny. z racji na badany materiał odznacza się fonetykę opisową, która analizuje dźwięki danego języka w stanie aktualnym, i fonetykę historyczną, która zajmuje się badaniem mechanizmów historycznych zachodzących w historii danego języka (na przykład palatalizacje, przegłos polski)

Definicja Frazeologia:
Co to jest ´mówienie´ + logos ´edukacja´] - dział językoznawstwa opisujący i analizujący związki frazeologiczne danego języka. Z racji na fakt, iż związki frazeologiczne są utrwalonymi połączeniami dwu- albo fonetyka.
Definicja Fleksja:
Co to jest ´zmieniam´] - l. Dział językoznawstwa, a dokładniej morfologii, zajmujący się opisem koniugacji (odmiany czasownika) i deklinacji (odmiany rzeczownika, przymiotnika, liczebnika i zaimka) 2. Odmiana fonetyka.
Definicja Funkcje Formantów:
Co to jest zobacz FORMANT fonetyka.

Czym jest Fonetyka znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: