FONOLOGIA co to jest
Jak się pisze Fonologia. Czym jest językoznawstwa zajmujący się uporządkowaniem rozmaitych dźwięków.

Definicja Fonologia

Co to znaczy FONOLOGIA: [gr. phone ´głos, dźwięk´; logos ´wyraz, edukacja´] - dział językoznawstwa zajmujący się uporządkowaniem rozmaitych dźwięków danego języka w abstrakcyjny mechanizm posiadający własne zasady i regularności. Fonologia sprowadza więc głoski pojawiające się w różnych kontekstach fonetycznych do jednego abstrakcyjnego fonemu, co skutkuje, iż na przykład fanem /d/ ma własną reprezentację w tekstach w formie kilku wariantów, na przykład [d] dom, [d] dmę. Dla fonologii najistotniejsze są te cechy dźwięków mowy, które wspierają komunikację i wykluczają omyłkowe zrozumienie wypowiedzi na poziomie dźwięku. W fonologii wyodrębnia się więc kilka funkcji sygnałów mowy ważnych dla porozumiewania się: a) f. dystynktywną (odróżniającą), na przykład w j. polskim dystynktyw- ; na właściwością fonologiczną jest dźwięczność spółgłosek; pozwala to od- i różnić wyrazy: tom - dom, brać - prać. Nie musi tak być w każdym języku. Np. w chińskim dźwięczność nie jest właściwością l dystynktywną i przedstawione pary wyrazów brzmiałyby dla Chin- ; czyka identycznie. Przeciwnie, rozróżnienie: pobrać-prać byłoby ważne fonologicznie, bo przydech jest właściwością dystynktywną S w chińskim; l b) f. kontrastywną, wskazującą na podział wypowiedzenia na przedmioty składowe; taką funkcję spełnia na przykład akcent. Regularny akcent ( na przykład na tę samą sylabę w danym języku) segmentuje wypowiedź; c) f. ekspresywną, która wskazuje na postawę emocjonalną autora, co językowo uzyskuje się poprzez intonację

Definicja Fonem:
Co to jest się wydzielić jednostka językowa. Nie posiada własnego znaczenia, lecz służy do odróżniania znaczenia bardziej złożonych przedmiotów językowych, na przykład kara - kasa - kata, ojciec - rata. To jest fonologia.
Definicja Fonetyka Międzywyrazowa:
Co to jest granicy dwóch wyrazów, które z uwagi na szybsze tempo mowy mogą być połączone i stanowić jeden segment (jest to jakby jeden słowo). W większości wypadków zjawiska fonetyczne zachodzące na styku dwóch fonologia.
Definicja Forma Fleksyjna:
Co to jest zobacz FORMA GRAMATYCZNA fonologia.

Czym jest Fonologia znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: