FONOLOGIA co to jest
Jak się pisze Fonologia. Czym jest językoznawstwa zajmujący się uporządkowaniem rozmaitych dźwięków.

Definicja Fonologia

Co to znaczy FONOLOGIA: [gr. phone ´głos, dźwięk´; logos ´wyraz, edukacja´] - dział językoznawstwa zajmujący się uporządkowaniem rozmaitych dźwięków danego języka w abstrakcyjny mechanizm posiadający własne zasady i regularności. Fonologia sprowadza więc głoski pojawiające się w różnych kontekstach fonetycznych do jednego abstrakcyjnego fonemu, co skutkuje, iż na przykład fanem /d/ ma własną reprezentację w tekstach w formie kilku wariantów, na przykład [d] dom, [d] dmę. Dla fonologii najistotniejsze są te cechy dźwięków mowy, które wspierają komunikację i wykluczają omyłkowe zrozumienie wypowiedzi na poziomie dźwięku. W fonologii wyodrębnia się więc kilka funkcji sygnałów mowy ważnych dla porozumiewania się: a) f. dystynktywną (odróżniającą), na przykład w j. polskim dystynktyw- ; na właściwością fonologiczną jest dźwięczność spółgłosek; pozwala to od- i różnić wyrazy: tom - dom, brać - prać. Nie musi tak być w każdym języku. Np. w chińskim dźwięczność nie jest właściwością l dystynktywną i przedstawione pary wyrazów brzmiałyby dla Chin- ; czyka identycznie. Przeciwnie, rozróżnienie: pobrać-prać byłoby ważne fonologicznie, bo przydech jest właściwością dystynktywną S w chińskim; l b) f. kontrastywną, wskazującą na podział wypowiedzenia na przedmioty składowe; taką funkcję spełnia na przykład akcent. Regularny akcent ( na przykład na tę samą sylabę w danym języku) segmentuje wypowiedź; c) f. ekspresywną, która wskazuje na postawę emocjonalną autora, co językowo uzyskuje się poprzez intonację

Definicja Frazeologia:
Co to jest ´mówienie´ + logos ´edukacja´] - dział językoznawstwa opisujący i analizujący związki frazeologiczne danego języka. Z racji na fakt, iż związki frazeologiczne są utrwalonymi połączeniami dwu- albo fonologia.
Definicja Formant:
Co to jest ´tworzący´] - zespół wszystkich cech oficjalnych różniących słowo fundamentalny i pochodny, na przykład słowo lekarka jest różna od swojej podstawy doktor cząstką -Jca i dodatkowo obocznością rz:r fonologia.
Definicja Forma Fleksyjna:
Co to jest zobacz FORMA GRAMATYCZNA fonologia.

Czym jest Fonologia znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: