FONOLOGIA co to jest
Jak się pisze Fonologia. Czym jest językoznawstwa zajmujący się uporządkowaniem rozmaitych dźwięków.

Definicja Fonologia

Co to znaczy FONOLOGIA: [gr. phone ´głos, dźwięk´; logos ´wyraz, edukacja´] - dział językoznawstwa zajmujący się uporządkowaniem rozmaitych dźwięków danego języka w abstrakcyjny mechanizm posiadający własne zasady i regularności. Fonologia sprowadza więc głoski pojawiające się w różnych kontekstach fonetycznych do jednego abstrakcyjnego fonemu, co skutkuje, iż na przykład fanem /d/ ma własną reprezentację w tekstach w formie kilku wariantów, na przykład [d] dom, [d] dmę. Dla fonologii najistotniejsze są te cechy dźwięków mowy, które wspierają komunikację i wykluczają omyłkowe zrozumienie wypowiedzi na poziomie dźwięku. W fonologii wyodrębnia się więc kilka funkcji sygnałów mowy ważnych dla porozumiewania się: a) f. dystynktywną (odróżniającą), na przykład w j. polskim dystynktyw- ; na właściwością fonologiczną jest dźwięczność spółgłosek; pozwala to od- i różnić wyrazy: tom - dom, brać - prać. Nie musi tak być w każdym języku. Np. w chińskim dźwięczność nie jest właściwością l dystynktywną i przedstawione pary wyrazów brzmiałyby dla Chin- ; czyka identycznie. Przeciwnie, rozróżnienie: pobrać-prać byłoby ważne fonologicznie, bo przydech jest właściwością dystynktywną S w chińskim; l b) f. kontrastywną, wskazującą na podział wypowiedzenia na przedmioty składowe; taką funkcję spełnia na przykład akcent. Regularny akcent ( na przykład na tę samą sylabę w danym języku) segmentuje wypowiedź; c) f. ekspresywną, która wskazuje na postawę emocjonalną autora, co językowo uzyskuje się poprzez intonację

Definicja Fonem:
Co to jest wydzielić jednostka językowa. Nie posiada własnego znaczenia, lecz służy do odróżniania znaczenia bardziej złożonych przedmiotów językowych, na przykład kara - kasa - kata, ojciec - rata. To jest FONOLOGIA.
Definicja Funkcje Formantów:
Co to jest zobacz FORMANT FONOLOGIA.
Definicja Fleksja:
Co to jest l. Dział językoznawstwa, a dokładniej morfologii, zajmujący się opisem koniugacji (odmiany czasownika) i deklinacji (odmiany rzeczownika, przymiotnika, liczebnika i zaimka) 2. Odmiana wyrazów FONOLOGIA.

Czym jest Fonologia znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: