ZDANIA ROZBIÓR GRAMATYCZNY co to jest
Jak się pisze Gramatyczny Rozbiór Zdania. Czym jest fleksyjnych. Np. w zdaniu: Wczoraj.

Definicja Gramatyczny Rozbiór Zdania

Co to znaczy GRAMATYCZNY ROZBIÓR ZDANIA: podział zdania na części mowy i ustalenie ich form fleksyjnych. Np. w zdaniu: Wczoraj niespodziewanie spotkaliśmy naszego starego przyjaciela, wczoraj i niespodziewanie to przysłówki, spotkaliśmy to czasownik w okresie przeszłym, l osoba l. mn. rodzaju męskoosobowego, naszego - zaimek dzierżawczy w bierniku, l. pój. rodzaju męskiego, starego - przymiotnik w bierniku, l. pój. r. męskiego, przyjaciela - rzeczownik w bierniku, l. pój. r. męskiego

Czym jest Zdania Rozbiór Gramatyczny znaczenie w Słownik na G .