HTORYCZNA GRAMATYKA co to jest
Jak się pisze Gramatyka Historyczna. Czym jest danego języka naturalnego. Wskazuje więc na.

Definicja Gramatyka Historyczna

Co to znaczy GRAMATYKA HISTORYCZNA: jej fundamentalnym zadaniem jest opis zmian w systemie danego języka naturalnego. Wskazuje więc na mechanizmy zachodzące w obrębie fonologii, fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni. W ten sposób prezentuje dany język w jego rozwoju. Materiał do analiz i podstawę do wniosków dotyczących mechanizmów rozwojowych gramatyka historyczna czerpie z zachowanych tekstów pisanych tego języka, a również z obserwacji dialektów, gdzie regularnie obecne są dawne, zakonserwowane formy (na przykład końcówki aorystu w dialekcie śląskim, por. ((na przykład dałech, robiłech; archaiczny akcent wczesny na Podhalu i Kaszubach), wreszcie z wyników analiz gramatyki porównawczej

Czym jest Historyczna Gramatyka znaczenie w Słownik na G .