SZTUCZNY JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język Sztuczny. Czym jest określonej dziedzinie naukowo-technicznej albo.

Definicja Język Sztuczny

Co to znaczy JĘZYK SZTUCZNY: język pomocniczy utworzony w celu porozumiewania się w określonej dziedzinie naukowo-technicznej albo porozumiewania się międzynarodowego w ogóle. Języki sztuczne mogą być tworzone z przedmiotów języków naturalnych, tak jak na przykład ido, interlingua, volapiik. Ich twórcom chodzi o opracowanie jak najprostszego, lecz równocześnie pełnego mechanizmu porozumiewania się. To są języki oparte zwykle na prostych, jednoznacznych regułach, gdzie nie ma miejsca na wyjątki. Wśród nich w najwyższym stopniu znane jest esperanto (a więc ´mający nadzieję´) utworzone poprzez lekarza L. Zamenhofa. Oto przykład zdania w tym języku: En la ko-menco Dio kreis la cielon kaj la teron. (najpierw Bóg stworzy} niebo i ziemię). Języki sztuczne tworzone są także z przedmiotów matematyczno-logicznych, na przykład język programowania w cybernetyce, język informacyjny. Języki sztuczne możemy zatem podzielić na aprioryczne, (a więc takie, które nie korzystają z języków już istniejących, i aposteriorycz-ne - powstałe na podstawie języków naturalnych. Próby powstania języków sztucznych (uniwersalnych) sięgają starożytności. Tym zagadnieniem interesowali się m. in. T. Morus, Kar-tezjusz, G. Leibniz

Definicja Językoznawstwo Transformacyjno-Generatywne:
Co to jest gramatyka transformacyjno-generatywna. Kierunek w lingwistyce, kojarzony raczej z nazwiskiem amerykańskiego badacza Noama Chomsky´ego, który zbudował zręby swej teorii w drugiej połowie lat język sztuczny.
Definicja Język Ogólny:
Co to jest kulturalny, język literacki, język standardowy. Ogólna odmiana języka narodowego. W odróżnieniu do dialektów i gwar ludowych ma szeroki zasięg (ogólnopaństwowy, ogólnonarodowy). Jest upowszechniany język sztuczny.
Definicja Językoznawstwo Stosowane:
Co to jest zajmujące się wykorzystaniem osiągnięć lingwistyki w innych dziedzinach naukowych, a również w życiu codziennym. Językoznawstwo służące opracowuje więc sposoby nauczania języków obcych, metody język sztuczny.

Czym jest Sztuczny Język znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: