SZTUCZNY JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język Sztuczny. Czym jest określonej dziedzinie naukowo-technicznej albo.

Definicja Język Sztuczny

Co to znaczy JĘZYK SZTUCZNY: język pomocniczy utworzony w celu porozumiewania się w określonej dziedzinie naukowo-technicznej albo porozumiewania się międzynarodowego w ogóle. Języki sztuczne mogą być tworzone z przedmiotów języków naturalnych, tak jak na przykład ido, interlingua, volapiik. Ich twórcom chodzi o opracowanie jak najprostszego, lecz równocześnie pełnego mechanizmu porozumiewania się. To są języki oparte zwykle na prostych, jednoznacznych regułach, gdzie nie ma miejsca na wyjątki. Wśród nich w najwyższym stopniu znane jest esperanto (a więc ´mający nadzieję´) utworzone poprzez lekarza L. Zamenhofa. Oto przykład zdania w tym języku: En la ko-menco Dio kreis la cielon kaj la teron. (najpierw Bóg stworzy} niebo i ziemię). Języki sztuczne tworzone są także z przedmiotów matematyczno-logicznych, na przykład język programowania w cybernetyce, język informacyjny. Języki sztuczne możemy zatem podzielić na aprioryczne, (a więc takie, które nie korzystają z języków już istniejących, i aposteriorycz-ne - powstałe na podstawie języków naturalnych. Próby powstania języków sztucznych (uniwersalnych) sięgają starożytności. Tym zagadnieniem interesowali się m. in. T. Morus, Kar-tezjusz, G. Leibniz

Definicja Jednoznacznik:
Co to jest zobacz Przeciwieństwo język sztuczny.
Definicja Językoznawstwo Kognitywne:
Co to jest cognitio´poznanie´;, -kie-runek w lingwistyce lat 80. i 90. XX wieku. Zapoczątkowany poprzez amerykańskich badaczy (R. Langacker, G. Lakoff, M. Johnson, R. Jack-endon). Wyrasta z zainteresowań język sztuczny.
Definicja Język Narodowy:
Co to jest naturalny, na przykład polski, czeski, francuski, hindi, chiński, suahili, którym mówi pewna ekipa ludzi przyznająca się do wspólnych doświadczeń, wartości, tradycji, kultury. Język narodowy jest język sztuczny.

Czym jest Sztuczny Język znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: