TAJNE JĘZYKI co to jest
Jak się pisze Języki Tajne. Czym jest zamkniętym, gdzie komunikacja z założenia jest dostępna tylko.

Definicja Języki Tajne

Co to znaczy JĘZYKI TAJNE: służące raczej w gwarach środowiskowych o charakterze zamkniętym, gdzie komunikacja z założenia jest dostępna tylko dla wybranej ekipy. Dotyczy to zatem na przykład żargonu złodziejskiego, więziennego. Sukces tajności uzyskuje się poprzez: wprowadzanie wyrazów obcego pochodzenia, na przykład szaber, neologizmów, o]-neosemantyzmów, poprzez ucięcia: gra, dru zamiast granica, drukarnia. Możliwe jest również wykorzystanie tak zwany kminy pojmowanej, a więc dodawanie do wyrazu (w nagłosie albo śródgłosie) jakiejś sylaby w celu zaciemnienia jego znaczenia, na przykład bi: biteraz ´teraz´, bitam ´tam´, bite ´te´. Zabieg ten używany jest również poprzez dzieci, które chętnie stosują go przy tworzeniu sekretnych języków dziecięcych

Definicja Język Polski:
Co to jest językiem fleksyjnym i charakteryzuje się rozbudowanym systemem form gramatycznych. Należy do rodziny języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki. Wyodrębnił się z językowej wspólnoty języki tajne.
Definicja Języki Indoeuropejskie:
Co to jest Europy i południo-wo-zachodniej Azji. Należą do niej języki następujących grup: indyjska (na przykład starożytny sanskryt, współczesny hindi, pendżabi, urdu i in. w Azji, a w Europie język cygański języki tajne.
Definicja Językowy Obraz Świata:
Co to jest rzeczywistości pozajęzykowej) zawarty w języku, możliwy do odtworzenia wskutek analiz różnych poziomów języka. Najogólniej można powiedzieć, iż to jest zestaw prawidłowości zawartych w kategorialnych języki tajne.

Czym jest Tajne Języki znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: