GEOGRAFICZNY BIEGUN co to jest
Definicja biegun geograficzny co to jest. Czym jest biegun ziemski północny - bliżej Europy i.

Co to jest Biegun Geograficzny

Definicja BIEGUN GEOGRAFICZNY: miejsce przecięcia się powierzchni Ziemi z jej osią obrotu (biegun ziemski północny - bliżej Europy i biegun ziemski południowy - przeciwny). W biegunach geograficznych zbiegają się wszystkie południki geograficzne. Położenie biegunów ziemskich ulega zmianie o około 30 m od średniego położenia w wyniku zaburzeń w ruchu wirowym Ziemi. W wcześniejszych epokach geologicznych bieguny ziemskie najprawdopodobniej bardziej zmieniały swe położenie, czym niektórzy geologowie tłumaczą zmiany w rozmieszczeniu stref klimatycznych na Ziemi

Definicja Biom:
Co to jest jednostka szaty roślinnej, służąca do opisu rozległych terytoriów Ziemi albo do porównania obszarów odległych i florystycznie nie spokrewnionych, zaznaczona na podstawie fizjonomii, jest to panującej biegun geograficzny.
Definicja Brekcja:
Co to jest Złożona jest z okruchów różnych skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia biegun geograficzny.
Definicja Batymetria:
Co to jest dział hydrometrii obejmujący pomiary głębokości jezior, mórz i oceanów z jednoczesnym naniesieniem wyników na mapę biegun geograficzny.

Czym jest Geograficzny Biegun znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: