BIOM co to jest
Definicja biom co to jest. Czym jest rozległych terytoriów Ziemi albo do porównania obszarów.

Co to jest Biom

Definicja BIOM: szeroko ujęta jednostka szaty roślinnej, służąca do opisu rozległych terytoriów Ziemi albo do porównania obszarów odległych i florystycznie nie spokrewnionych, zaznaczona na podstawie fizjonomii, jest to panującej formy życiowej roślin, na przykład biomy: leśne, sawannowe, bezdrzewne (stepowe i tundrowe) i pustynne. Biomy mogą występować: 1) zonalnie, tzn. w określonej strefie klimatycznej, wedle naturalnymi wymogami roślin danego biomu, 2) ekstrazonalnie, a więc poza kluczowym zasięgiem danego biomu, w formie izolowanych fragmentów (tak zwany wysp), na przykład niewielkie fragmenty roślinności stepowej na wyjątkowo ciepłych i suchych zboczach południowych w strefie tajgi, 3) intrazonalnie, jest to przechodząc do strefy albo stref sąsiednich, na przykład torfowiska wysokie na obszarze tajgi, spotykane zarazem w całym pasie klimatycznym lasów szpilkowych i liściastych, 4) azonalnie - jako nie powiązane z danym typem klimatu, a raczej ze specyficznym podłożem albo warunkami ekologicznymi i poprzez to rozpowszechnione w różnych strefach klimatycznych, na przykład łąki zalewowe w dolinach ogromnych rzek, roślinność wydmowa czy solniskowa

Definicja Bifurkacja Rzeki:
Co to jest rzeki na dwa albo więcej ramion, które dalej płyną w różnych kierunkach i należą do różnych dorzeczy. Bifurkacja najczęściej występuje na rzekach o bardzo małym spadku, na terenach równinnych biom.
Definicja Biegun Magnetyczny:
Co to jest służące w fizyce klasycznej, miejsce przecięcia największego skupienia linii sił pola magnetycznego z powierzchnią danego ciała. Odznacza się bieguny magnetyczne - północny i południowy. W biom.
Definicja Buran:
Co to jest bardzo mocny, porywisty, mroźny wiatr wiejący z północy i północnego wschodu w środkowej i południowej Syberii. Wieje regularnie w zimie w połączeniu z zamieciami śnieżnymi biom.

Czym jest Biom znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: