BLOK KONTYNENTALNY COKÓŁ co to jest
Definicja blok kontynentalny (cokół kontynentalny) co to jest. Czym jest obejmująca kontynent.

Co to jest Blok Kontynentalny (Cokół Kontynentalny)

Definicja BLOK KONTYNENTALNY (COKÓŁ KONTYNENTALNY): część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny

Definicja Biegun Geograficzny:
Co to jest się powierzchni Ziemi z jej osią obrotu (biegun ziemski północny - bliżej Europy i biegun ziemski południowy - przeciwny). W biegunach geograficznych zbiegają się wszystkie południki geograficzne blok kontynentalny (cokół kontynentalny).
Definicja Brekcja:
Co to jest Złożona jest z okruchów różnych skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia blok kontynentalny (cokół kontynentalny).
Definicja Basen Oceaniczny:
Co to jest zagłębienie dna oceanicznego, na głębokości 2500-6000 m, zajmujące około 78% powierzchni oceanu światowego. Ograniczony stokiem cokołu kontynentalnego albo grzbietami podwodnymi. Występują w nim blok kontynentalny (cokół kontynentalny).

Czym jest blok kontynentalny (cokół kontynentalny) znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: