Krzyżówka POLDERY co to jest
Definicja poldery co to jest. Czym jest zabezpieczone tamami i wałami przed zalaniem, używane co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest POLDERY

Definicja POLDERY: obszary nadmorskie położone poniżej poziomu morza (depresja), zabezpieczone tamami i wałami przed zalaniem, używane rolniczo. Początkowo gleba polderów jest mocno zasolona i niezbędne są odpowiednie zabiegi agrotechniczne, by uczynić ją przydatną w rolnictwie. Utrzymanie polderów wiąże się z ciągłym odwadnianiem terenu poprzez mechanizm kanałów i pomp. W najwyższym stopniu znane są poldery w Holandii, istniejące tam już od średniowiecza, a aktualnie ciągle unowocześniane (projekt Delta). W Polsce poldery istnieją w ujściowych odcinkach Wisły (Żuławy) i Odry. W Japonii spotyka się tak zwany poldery przemysłowe - to są także obszary odebrane morzu, lecz przez konstrukcję sztucznych wysp, w szczególności w pobliżu sporych portów

Co znaczy Półwysep:
Porównanie wysunięta w morze albo jezioro i z trzech stron oblewana wodami. Rozróżnia się półwyspy: pierwszorzędne - wyrastające bezpośrednio z trzonu kontynentu, i drugorzędne - stanowiące części półwyspów poldery co znaczy.
Krzyżówka Pastwisko:
Dlaczego florystycznie półnaturalne zbiorowisko murawowe pokryte niską roślinnością z sporym udziałem traw, na przykład: życicy trwałej, grzebienicy pospolitej i koniczyny białej, utrzymywane i kształtowane poldery krzyżówka.
Co to jest Porfir:
Jak lepiej służąca do ustalenia magmowych skał wulkanicznych albo żyłowych, posiadających strukturę porfirową (w skrytokrystalicznym albo drobnoziarnistym cieście skalnym tkwią widoczne gołym okiem pojedyncze poldery co to jest.
Słownik Plaszczowina:
Kiedy nasunięcie silnie sfałdowanych mas skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego poprzez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się sporą rozciągłością poziomą (nawet do poldery słownik.

Czym jest Poldery znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: