POLDERY co to jest
Definicja poldery co to jest. Czym jest zabezpieczone tamami i wałami przed zalaniem, używane.

Co to jest Poldery

DefinicjaPOLDERY: obszary nadmorskie położone poniżej poziomu morza (depresja), zabezpieczone tamami i wałami przed zalaniem, używane rolniczo. Początkowo gleba polderów jest mocno zasolona i niezbędne są odpowiednie zabiegi agrotechniczne, by uczynić ją przydatną w rolnictwie. Utrzymanie polderów wiąże się z ciągłym odwadnianiem terenu poprzez mechanizm kanałów i pomp. W najwyższym stopniu znane są poldery w Holandii, istniejące tam już od średniowiecza, a aktualnie ciągle unowocześniane (projekt Delta). W Polsce poldery istnieją w ujściowych odcinkach Wisły (Żuławy) i Odry. W Japonii spotyka się tak zwany poldery przemysłowe - to są także obszary odebrane morzu, lecz przez konstrukcję sztucznych wysp, w szczególności w pobliżu sporych portów

Czym jest Poldery znaczenie w Słownik geografia P .