WODOWSKAZ co to jest
Co znaczy wodowskaz? W fizyce przyrząd do wskazywania poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach.

Definicja Wodowskaz

Co to jest WODOWSKAZ: przyrząd do wskazywania poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach

Definicja Wahadło Rewersyjne:
Co to jest wykorzystywane do pomiaru przyspieszenia ziemskiego. W. r. posiada dwie równoległe osie obrotu, które mają postać krawędzi pryzmatów wykonanych z twardego materiału. Zmieniając położenie ruchomego wodowskaz.
Definicja Waals, Johannes Diderik, Van Der:
Co to jest prof. uniw. w Amsterdamie. Zajmował się raczej fizyką cząsteczkową i termodynamiką. Dał podstawy teorii kinetycznej cieczy, uwzględniając przy tym oddziaływania międzycząsteczkowe ( siły van der wodowskaz.
Definicja Wady Wzroku:
Co to jest nieprawidłowej budowy albo ograniczonej sprawności soczewki ocznej. Podstawowymi w.w. są: krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. K r ó t k o- w z r o c z n o ś ć wywołana jest zbyt sporą wodowskaz.

Czym jest Wodowskaz znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: