WYKRZYKNIK co to jest
Jak się pisze Wykrzyknik. Czym jest wyrażania uczuć i wrażeń mówiącego, na przykład brr, ach, ha.

Definicja Wykrzyknik

Co to znaczy WYKRZYKNIK: nieodmienna część mowy. W pierwszej kolejności służy do wyrażania uczuć i wrażeń mówiącego, na przykład brr, ach, ha, oj, ech, ojej, o la la, uff, o rety, hura. Wykrzykniki stosujemy także, by zwrócić czyjąś uwagę, przywołać kogoś, na przykład hej, halo, hop, albo gdy zwracamy się do zwierząt: a sio, wio, kici, kici. Zazwyczaj do tej części mowy zalicza się także wyrazy naśladujące dźwięki otaczającego świata, na przykład muu, ćwir, trach, frr, kwa; kwa. Zwykle wykrzykniki nie wchodzą w związki składniowe z innymi wyrazami, na przykład Brr, jak tu zimno; Fuj, jakie to wstrętne. Czasami mogą jednak wystąpić jako samodzielne wypowiedzenia, na przykład Hurra!, a wybrane z nich (dźwiękonaśladowcze) przejmują funkcję orzeczenia, na przykład Dzieci hop do wody. ~ popr. Niestety, współcześnie w języku młodzieży coraz częściej pojawiają się wykrzykniki pochodzenia obcego, raczej angielskiego, na przykład wow (czyt. łoł) i zapomina się o bogactwie tej klasy wyrazów w j. polskim

Definicja Wyrazy Poza ZwiˇZkami Składniowymi:
Co to jest należą ani do ekipy podmiotu, ani do ekipy orzeczenia, występują poza strukturą zdania. To są w pierwszej kolejności wykrzykniki i wołacze, na przykład Oj, Asiu!, a również wyrazy typu: być może wykrzyknik.
Definicja Wygłos:
Co to jest głoska albo zbitka głosek w wyrazie: ko-t, czu-ję, czuj-ę, de-szcz. Wygłoś nie jest starannie wymawiany. Dochodzi w nim zatem do różnych uproszczeń wymowy, na przykład w j. polskim do wykrzyknik.
Definicja Wspólnota Językowa:
Co to jest nazwanie wspólnego rozwoju jakichś języków. Mówi się na przykład o wspólnocie językowej bałto-słowiańskiej, która miała miejsce po rozpadzie języka praindoeuropejskiego. Wskazują na ten wspólny wykrzyknik.

Czym jest Wykrzyknik znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: