FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Clapeyrona Równanie Definicja Clapeyrona równanie co to jest.
 • Co to jest Galileusza Transformacja Definicja Galileusza przekształcenia definicja.
 • Co to jest Statystyczna Termodynamika Definicja zjawiska cieplne zachodzące wukładach fizycznych bada się wpowiązaniu zwłasnościami cząsteczek, zktórych zbudowane są ciała wchodzące wskład układu i wpowiązaniu znaturą oddziaływań pomiędzy tymi co znaczy.
 • Co to jest Peryskop Definicja układ optyczny składający się zluster płaskich ipryzmatów, pozwalający na obserwacje obiektów poza bezpośrednim polem widzenia słownik.
 • AMFOTERYCZNOŚĆ: Definicja właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe znaczenie.
 • POMPA DYFUZYJNA: Definicja woparciu ozjawisko dyfuzji. P.d. bywają rtęciowe albo olejowe. Podgrzewana ciecz intensywnie paruje istrumień par porywa zsobą cząsteczki gazu, który dyfunduje zobjętości pompowanej do strumienia par czym jest.
 • POŚWIATA ANODOWA: Definicja wktórym występuje świecenie gazu wczasie trwania wyładowania elektrycznego wgazach rozrzedzonych. Świecenie jest rezultatem wzbudzeń atomów albo cząsteczek gazu poprzez elektrony, które są co oznacza.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Pływy periodyczne zmiany poziomu wody w morzach i oceanach (i w innych zbiornikach wodnych) i odkształcenia powierzchni wywołane zmianami w oddziaływaniu grawitacyjnym Słońca, a w pierwszej kolejności informacje.
 • Gdzie jest Oaza o warunkach środowiskowych zupełnie odmiennych od pustynnych. W oazach występuje wystarczająco wiele wody (w formie wód gruntowych, źródeł, wód artezyjskich, i tym podobne), by możliwy był postęp informacje.
 • Gdzie jest Rzeki Łożysko przyległą częścią dna doliny, zalewaną poprzez wodę w okresie większych wezbrań (powodzi), oddzielone progiem od wyżej wzniesionych teras rzecznych. Łożysko rzeki ulega stałym zmianom, nie tylko po informacje.
 • Gdzie jest Enklawa publicznego na oznaczenie terytorium państwa otoczonego terenem innego państwa albo wydzielonej jednostki administracyjnej znajdującej się na obcym terytorium (na przykład do niedawna Berlin informacje.
 • WIATR: atmosferycznego o przeważającej składowej poziomej względem powierzchni Ziemi, powstały w wyniku nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na danym poziomie nad powierzchnią Ziemi. Wiatr informacje.
 • ANTYPODY: ziemskiej, położone w jednakowych szerokościach geograficznych różnych półkul i na południkach oddalonych od siebie o 180°. Antypody Polski znajdują się w południowej części Oceanu Spokojnego, około informacje.
 • SZADŹ: barwie srebrzystobiałej, występujący w formie szczotek lodowych igiełek, mniej albo więcej rozdzielonych pęcherzykami powietrza, ozdobionych niekiedy rozgałęzionymi kryształkami. Szadź powstaje przy informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był Klucznik Gerwazy co to jest.
 • Kim był Liba Miriam Kalman Dwór Żydówka, córka; Kalmana, emancypantka pragnąca nosić modne suknie, czytać polskie książki. Zakochuje się od pierwszego wejrzenia w; Lucjanie Jampolskim, z którym ucieka do Paryża, za co zostaje definicja.
 • Kim był Matylda postać występująca w poemacie Dantego Alighieri Boska komedia (Raj) Dante spotyka ją w raju, z którego wygnano prarodziców. Jest alegorią ziemskiego szczęścia co znaczy.
 • Kim był Edgar Linton bohater powieści E. Brontë Wichrowe wzgórza spokojny, kochający i wyrozumiały mąż; Catherine Earnshaw, tata; Cathy Linton słownik.
 • PODRÓŻNIK W CZASIE: Wehikuł czasu w pewnym okresie życia zajmował się geometrią czterowymiarową;konstruktor wehikułu czasu, maszyny mogącej się poruszać w okresie, zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość;człowiek znaczenie.
 • ALCEST: Moliera Mizantrop młody, znakomity, szanowany powszechnie człowiek;w głębi duszy pyszny, uparty, egotyczny, bezkrytyczny wobec siebie. Wszędzie widzi zgraję pochlebców, podstęp, fałsz i zdradę. Jego czym jest.
 • QUETZALCÓATL: Polo Febus co oznacza.