FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Hertza dipol Definicja elektromagnetycznych (o długości ) wpostaci cienkiego pręta metalowego zdwoma metalowymi kulami na końcach. Rozmiary pręta ikul są tak dobrane, iż l i można uważać, iż pojemności skupione są na znaczenie.
 • Co to jest protaktyn Definicja ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 91, należy do aktynowców, jest promieniotwórczy, nie posiada trwałych izotopów. Pa jest kowalnym metalem, w miarę słabo zbadanym, otrzymuje się go znaczenie.
 • Co to jest częstotliwości słyszalne Definicja częstotliwości fal dźwiękowych wywołujących u człowieka wrażenie dźwięku; przyjmuje się zazwyczaj, iż to są częstotliwości od 16 Hz do 20 kHz znaczenie.
 • Co to jest hologram Definicja holografia znaczenie.
 • Co to jest refraktometria Definicja optyczna sposób badania własności fizykochemicznych substancji na podstawie pomiarów ich współczynników załamania dzięki refraktometrów znaczenie.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest łożysko rzeki przyległą częścią dna doliny, zalewaną poprzez wodę w okresie większych wezbrań (powodzi), oddzielone progiem od wyżej wzniesionych teras rzecznych. Łożysko rzeki ulega stałym zmianom, nie tylko po informacje.
 • Gdzie jest przybrzeże wzdłuż wybrzeża pas wód morza (albo jeziora). Szerokość przybrzeża nie jest ściśle określona i zależy od lokalnych warunków. Niekiedy utożsamia się przybrzeże z pasem wód terytorialnych, którego informacje.
 • Gdzie jest ablacja mechanizm zachodzący w części lodowca położonej poniżej linii wiecznego śniegu, bazuje na zmniejszaniu się masy lodowca w konsekwencji topnienia i parowania informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był BEORN Tolkiena Hobbit, a więc tam i z powrotem tajemniczy potomek dawnych czarnych niedźwiedzi, zmieniający postacie, czasem wygląda jak olbrzymi mężczyzna o bujnej czarnej czuprynie i brodzie. Nienawidzi co to jest.
 • Kim był TÖRLESS Musila Niepokoje wychowanka Törlessa uczeń prestiżowej szkoły dla chłopców (konwikt w W.). Bardzo dotkliwie przeżywa dojrzewanie we wszystkich sferach życia. Dociekliwa i wrażliwa natura każe mu co to jest.
 • Kim był CEJTŁ Alejchema Dzieje Tewiego Mleczarza najstarsza córka; Tewiego. Miała wyjść za mąż za rzeźnika Lejzera Wolfa. Cejtł jednak postawiła na swoim i została żoną biednego krawca Motła Kamzojła co to jest.
 • Kim był TOMIR MAGDALENA jedna z postaci w tragedii C.K. Norwida Pierścień wielkiej damy zaufana hrabiny; Harrys, przyjaciółka i jej powiernica, kokietuje; Szeligę, uwielbia hrabinę za jej ofiarność co to jest.