FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Promieniotwórcze Izotopy Definicja których jądra atomowe wykazują umiejętność samorzutnej przemiany jądrowej ztowarzyszącą emisją promieniowania jonizującego. W okolicy i. p. występujących naturalnie można tworzyć sztuczne izotopy znaczenie.
 • Co to jest Kwazicząstka Definicja quasi-cząstka znaczenie.
 • Co to jest Gay-Lussac, Louis Joseph Definicja chemii wcole Polytechnique iw Jardin des Plantes. Zajmował się głownie zjawiskami cieplnymi. Stwierdził doświadczalnie, iż energia wewnętrzna gazów doskonałych nie zależy od ich objętości znaczenie.
 • Co to jest Równanie Diraca Definicja fundamentalne równanie relatywistycznej mechaniki kwantowej opisujące ruch cząstki o spinie ½ (na przykład elektronu znaczenie.
 • TURBINA: Definicja pędu, jaki niesie ze sobą strumień cieczy (turbina wodna) albo gazu (turbina gazowa albo parowa), jest wykorzystana do wykonania pracy mechanicznej. Najogólniej turbina zbudowana jest zzamocowanych znaczenie.
 • KOHEZJA: Definicja przeciwstawianiu się siłom rozrywającym to ciało. Jest ona rezultatem wzajemnego przyciągania się cząstek substancji siłami międzycząsteczkowymi krótkiego zasięgu. K. jest największa wciałach stałych znaczenie.
 • WODOWSKAZ: Definicja przyrząd do wskazywania poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach znaczenie.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Meteorologiczny Front warstwa przejściowa powietrza troposferycznego rozdzielająca dwie masy powietrza różniące się wyznacznikami fizycznymi, raczej temperaturą. Front atmosferyczny jest nachylony do poziomu pod małym informacje.
 • Gdzie jest Laterytowe Gleby powstające w warunkach gorącego, wilgotnego klimatu, na obszarach pokrytych lasami równikowymi i podrównikowymi i wysokotrawiastymi sawannami. Panująca w takich warunkach wzmożona aktywność informacje.
 • Gdzie jest Przymrozek powietrza poniżej 0°C (najczęściej w nocy bądź nad ranem) w dniu, gdzie temperatura max. powietrza wynosi ponad 0°C. Dni z przymrozkami są charakterystyczną właściwością okresu od jesieni do wiosny informacje.
 • Gdzie jest Las warstwowej budowie składające się z piętra drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), ziół i krzewinek (runo leśne) i warstwy mchów i porostów. W naturalnych warunkach las jest w najwyższym stopniu informacje.
 • TSUNAMI: morzach powstałe wskutek podwodnego trzęsienia ziemi, wybuchu podwodnego wulkanu, osuwiska albo oberwania się ogromnych mas lodu od lodowców schodzących do morza. Na otwartym oceanie długość fal informacje.
 • SJENIT: głębinowa należąca do ekipy skał obojętnych. W składzie mineralnym sjenitu przeważają: skalenie alkaliczne (ortoklaz, mikroklin), biotyt, amfibole (raczej hornblenda), pirokseny i drobne ilości informacje.
 • ŁAŃCUCH WYSP: ułożonych w szeregu w okolicy siebie wysp. Łańcuch wysp stanowi zazwyczaj najwyższą, wystającą powyżej powierzchnię morza część grzbietu podmorskiego albo zatopionego pasma górskiego. Odpowiednikiem informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był Abbie Putnam Pożądanie w cieniu wiązów młoda, trzydziestpięcioletnia żona Efraima Cabota. Wmawia mężowi, iż mogą mieć dzieci. Uzyskuje tym metodą obietnicę przekazania potomkowi całej farmy. By osiągnąć cel co to jest.
 • Kim był Ned Land postać z powieści J. Verne´a 20 000 mil podmorskiej żeglugi harpunnik, uczestnik wyprawy profesora; Aronnaxa, wraz z nim trafia na pokład Nautilusa co to jest.
 • Kim był Farinata Dantego Alighieri Boska komedia (Piekło);cierpi w płonącej trumnie. Lider gibelinów - stronnictwa, którego przeciwnikiem był Dante (należał do gwelfów). Jedna z licznych postaci w Boskiej Komedii co to jest.
 • Kim był Józef Szwejk Haška Dole i niedole dzielnego żołnierza Szwejka po uznaniu poprzez komisję wojskową za idiotęzwolniony z armii. Zajmuje się handlem psami, pokracznymi kundlami, którym fałszuje rodowody. Jedna z co to jest.
 • HELKA: Orzeszkowej Dobra pani uboga dziewczynka, którą zaopiekowała się; Ewelina Krzycka, poprzez którą była kształcona i nareszcie odesłana z powrotem do biednej rodziny mularza;wychowywana w dobrobycie co to jest.
 • BOGUCKI: bohater dramatu G. Zapolskiej Panna Maliczewska adorator; Stefki Maliczewskiej;po odejściu; Dauma zajmuje jego miejsce co to jest.
 • PUK: Sen nocy letniej Oberon każe Pukowi przynieść czarodziejski kwiat, którego sok wyciśnięty na powiekę śpiącej osoby sprawi, że po przebudzeniu zakocha się ona w pierwszej ujrzanej postaci. Puk co to jest.