FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Lambert Definicja jednostka luminancji (jaskrawości), służąca wkrajach anglosaskich. 1 L to jest luminancja źródła światła wysyłającego zkażdego cm2 powierzchni świecącej strumień świetlny równy 1 lumenowi co to jest.
 • Co to jest Platyna Definicja pierwiastek chemiczny zVIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 78, masa atomowa 195,09. Jest szarobiałym błyszczącym metalem. Służąca jako katalizator wwielu reakcjach chemicznych definicja.
 • Co to jest Glover Charles Barkla Definicja fizyk angielski; od 1913 prof. uniw. w Edynburgu, członek Royal Society. Za badania własności promieni X dostał w 1917 Nagrodę Nobla co znaczy.
 • Co to jest Resublimacja Definicja przechodzenie ciała ze stanu gazowego bezpośrednio wstan stały. Zobacz także sublimacja słownik.
 • DYN: Definicja dyna znaczenie.
 • SILNIK SPALINOWY: Definicja silnik cieplny, wktórym ciałem roboczym są spaliny, zaś źródłem ciepła spalane paliwo płynne (olej napędowy, benzyna, ciekły metan czym jest.
 • ŻYROSKOP: Definicja figura sztywna, której oś obrotu ma zapewnioną swobodę ruchu w przestrzeni, co osiąga się umieszczając ż. w tak zwany zawieszeniu Cardana, na poduszce powietrznej albo w specjalnej obudowie co to jest.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Mezosfera ponad stratosfery, do wysokości około 80 km, gdzie następuje stopniowy spadek temperatury od 0 do -80 st. C i zdarzenie świecenia atmosfery Ziemi. 2. geol. powłoka wnętrza kuli ziemskiej mieszcząca informacje.
 • Gdzie jest Buroziemy obszarów pustynnych (gleby pustynno-stepowe), powstałe w klimacie kontynentalnym suchym, przy udziale roślinności stepowej. Cechy charakterystyczne to: zasolenie, niska zawartość próchnicy i wody informacje.
 • Gdzie jest Zamieć opierające na podnoszeniu z powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć niską informacje.
 • Gdzie jest Deszczowa Pora występują opady atmosferyczne. Na równiku występują dwa okresy deszczowe, przypadające na zrównanie dnia z nocą (deszcze zenitalne). Stosunkowo wzrostu szerokości geograficznej pora deszczowa informacje.
 • MELIORACJA: realizowane w celu trwałego polepszenia umiejętności produkcyjnych gleb. Rozróżnia się: melioracje rolne (najszerzej służące) i melioracje miejskie i melioracje leśne. Melioracje rolne podzielone są informacje.
 • REGRESJA MORZA: ustępowanie morza z uprzednio zalanego lądu. Zachodzi w wyniku: 1) ruchów skorupy ziemskiej, powodujących podnoszenie się kontynentów albo obniżanie się dna morza, 2) zmian klimatycznych - obniżenia informacje.
 • IZOHALINA: linia na mapie łącząca punkty o jednakowym zasoleniu wody w morzach, oceanach informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był PLANTAGENET RYSZARD LWIE SERCE (CZARNY GNUŚNIK/CZ Scotta Ivanhoe wybitny rycerz, wojownik, porywczy, szlachetny i romantyczny, wygnany władca, który wraca do państwie, ukrywając swe prawdziwe imię. Pomógł; Wydziedziczonemu Rycerzowi w odniesieniu co to jest.
 • Kim był Helena Stawska Lalka młoda kobieta, której mąż, niesłusznie oskarżony o zabójstwo, uciekł z państwie przed sądem;z sporym trudem utrzymuje własną matkę i małą córeczkę;oskarżona o kradzież lalki poprzez baronową definicja.
 • Kim był Leon Robinson Céline´a Podróż do kresu nocy Berdamu poznaje przypadkowo na wojnie w trakcie próby dostania się do niewoli niemieckiej (Leon nie chce zginąć). W kolonii francuskiej w Afryce Robinson defrauduje co znaczy.
 • Kim był Wikary Ksiˇdz Wojna światów cofnięta broda, kędzierzawe lniane loki, oczy bez wyrazu, nieprzytomny ze strachu przed; Marsjanami, uważa ich za wysłanników Boga, chce wyjść z kryjówki, tak aby się poddać Marsjanom słownik.
 • HELA: powieści H. Worcella Zaklęte rewiry pomoc bufetowa, z którą; Roman Boryczko rozpoczął nawiązywać romans. Związek nie miał jednak szans na rozwinięcie się po części dlatego, iż Helę zwolniono (na znaczenie.
 • KURCEWICZÓWNA HELENA: Sienkiewicza Ogniem i mieczem kniaziówna, córka; Wasyla, zakochana w; Janie Skrzetuskim, nienawidząca; Bohuna. Jest ona powodem śmiertelnej nienawiści, jaką pałają do siebie Bohun i Skrzetuski. Z czym jest.
 • JAN KAZIMIERZ: Sienkiewicza władca. Ucieka w okresie najazdu Szwedów na Polskę. Przybywa do Głogowa, gdzie spotyka się z; Kmicicem, od którego dowiaduje się o obronie Częstochowy. Kmicic ratuje go, kiedy zmierza do co to jest.