FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Magnetycznej Indukcji Linie Definicja wcelu graficznego odwzorowania pól magnetycznych iokreślenia kierunku indukcji magnetycznej ( linie działania siły). L.i.m. są zawsze zamknięte iotaczają przewodniki zprądem. Zamknięty przebieg l.i.m co to jest.
 • Co to jest N Leon Cooper Definicja prof. Brown University w Providence w stanie Rhode Island. Jest autorem prac z dziedziny fizyki ciała stałego i współtwórcą teorii nadprzewodnictwa (teoria BCS) za co w 1972 razem z J. Bardeenem i J definicja.
 • Co to jest Przemieszczenie Definicja wektorów wodzących punktu materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty przestrzeni, wktórych znajdował się pkt. materialny wowych chwilach. Wektor p. skierowany jest wzdłuż cięciwy co znaczy.
 • Co to jest Barw Koło Definicja ułożone są wsposób ciągły wszystkie odcienie barw wtakim porządku, jaki występuje w widmie optycznym światła białego. Dzięki k. b. itzw. trójkąta nasyceń (barwa może występować wróżnych stopniach słownik.
 • RUCH OBROTOWY: Definicja wybranej, nieruchomej prostej, przechodzącej poprzez to ciało, nazywanej osią obrotu. Punkty ciała leżące na tej prostej pozostają nieruchome, awszystkie inne poruszają się po okręgach, leżących na znaczenie.
 • KIRCHHOFFA PRAWA: Definicja prądu stałego wobwodach elektrycznych. Pierwsze p. K. mówi, iż suma algebraiczna prądów Ik wpływających do węzła sieci elektrycznej iwypływających zniego jest równa zeru, nie mniej jednak prądy czym jest.
 • DYLATACJA TERMICZNA: Definicja rozszerzalność cieplna co to jest.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Pokład forma złoża (raczej osadowego) kopalin, w formie warstwy otoczonej leżącymi względem siebie równolegle płaszczyznami skał płonnych informacje.
 • Gdzie jest Egzotyk geol. rzadki odłamek skalny, który jest pozostałością dawnych, nietworzących już powierzchni skorupy ziemskiej, rodzajów skał informacje.
 • Gdzie jest Mikrorzeźba Ziemi, wchodzących w obręb - decyzyjnych o charakterze obszaru - makroform (makrorzeźba). Przykładami mikroform są żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po informacje.
 • Gdzie jest Amonity wymarła ekipa głowonogów, opatrzonych zazwyczaj spiralnie zwiniętą skorupką z licznymi komorami informacje.
 • WIETRZENIE CHEMICZNE: doprowadzający do zmian chemicznych, a więc rozkładu skały. Fundamentalnym czynnikiem oddziałującym jest woda opadowa, wsiąkająca w głąb skały i zmieniająca jej skład chemiczny. Wietrzenie chemiczne informacje.
 • EGZOSFERA: zewnętrzna, (ponad 600 km) część atmosfery ziemskiej.Gazy tworzące egzosferę są bardzo rozrzedzone, ich pojedyncze cząsteczki poruszają się z sporymi prędkościami nie zderzając się ze sobą. Skutkiem informacje.
 • LEJ SUFOZYJNY: lejek sufozyjny, werteb sufozyjny, kocioł sufozyjny, zagłębienie w terenie o stromych ścianach i głębokości do kilku metrów, będące rezultatem zapadania się terenu w wyniku suffozji informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był Elizabeth Bennet Austen Duma i uprzedzenie młoda, niezbyt zamożna, skromna panna obdarzona ciekawą osobowością, wdziękiem i dowcipem. Zakochana w bogatym i zajmującym wysoką pozycję socjalną; Darcym. Bariera co to jest.
 • Kim był Teofilaktos Jan Parnickiego Srebrne orły krewny; Tymoteusza, przeciwnik polityczny papieża i cesarza; Ottona. Wypędza papieża i cesarza z Rzymu wraz z; Krescencjuszem. Ułaskawiony, zostaje stronnikiem władzy definicja.
 • Kim był Bromba fantastyczna postać z książki M. Wojtyszki Bromba i inni zajmuje się ważeniem i mierzeniem, dokładna, dociekliwa, skłonna do refleksji co znaczy.
 • Kim był Ignacy Król Gombrowicza Iwona, księżniczka Burgunda tata; Księcia Filipa, amoralny, o swobodnych obyczajach erotycznych. Wybranka syna,; Iwona, drażni go zarówno własną brzydotą, jak i przypomnieniem szwaczki słownik.
 • WARD MARGIT: bohaterka powieści W. Żukrowskiego Kamienne tablice młoda Australijka, okulistka, pracująca w ośrodku UNESCO w New Delhi;przeżywa burzliwy romans z młodym radcą ambasady węgierskiej; Istvanem Tereyem znaczenie.
 • KRAFFT JAN KRZYSZTOF: Rollanda Jan Krzysztof genialny niemiecki muzyk, wnuk dyrygenta Jana Michała, rodem z Niderlandów, syn skrzypka Melchiora i byłej służącej, Niemki Luizy. Dzieciństwo spędza w małym książęcym czym jest.
 • OFICER II: jedna z postaci powieści J. Conrada Smuga cienia bardzo młody chłopak, niezbyt rozgarnięty i nieobowiązkowy. Choruje, jest raczej obciążeniem, niż wsparciem dla; Kapitana co to jest.