FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Elektryczny Łuk Definicja elektryczne wgazie pod ciśnieniem normalnym albo wyższym. Wyładowanie zachodzi między dwoma elektrodami, najczęściej węglowymi. Ł.e. ma wykorzystanie jako źródło światła, wsyntezie chemicznej iprzy co to jest.
 • Co to jest Kev Definicja kiloelektronowolt. Zobacz także elektronowolt definicja.
 • Co to jest Radar Definicja którego kluczową częścią są połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo-odbiorczej. R. wysyła wokreślonym kierunku fale centymetrowe (tak zwany mikrofale) wpostaci krótkich co znaczy.
 • Co to jest Rzut Definicja materialnego) wpolu grawitacyjnym Ziemi, któremu nadano pewną szybkość początkową. Jeżeli ruch ciała zachodzi bez nadania mu prędkości początkowej, tytułujemy go spadkiem swobodnym ( spadanie słownik.
 • CARNOTA CYKL: Definicja układzie termodynamicznym złożony z dwóch przemian izotermicznych i dwóch adiabatycznych ( przemiany gazowe). Po wykonaniu całego cyklu układ termodynamiczny powraca do stanu wyjściowego. Wykonywany znaczenie.
 • SIŁA: Definicja miarą działania, jakiego doznaje cząstka albo ciało od innych cząstek albo ciał. S. jest wpełni określona, jeśli znana jest jej wartość, kierunek jej działania ipunkt przyłożenia. Wedle prawami czym jest.
 • WAT: Definicja To jest moc, przy której w okresie jednej sekundy realizowana jest robota 1 J, lub to jest moc prądu stałego o natężeniu 1 A, gdy różnica potencjałów pomiędzy końcami przewodnika wynosi 1 V co to jest.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Firnowe Pole ponad granicy wiecznego śniegu. Pole firnowe ma zazwyczaj kształt rozległej misy, położonej w górnej części doliny górskiej, bądź także zajmuje wysoko wzniesiony płaskowyż górski. Pole firnowe jest informacje.
 • Gdzie jest Antypasat kierunku zachodnim, wiejacy w strefie równikowej na wysokości 2000-3000 m, transportujący gorące powietrze od równika w kierunku zwrotników, gdzie w konsekwencji wirowego ruchu Ziemi wymienia informacje.
 • Gdzie jest Deszczowy Las charakterystyczna dla strefy klimatu równikowego, charakteryzującego się wysoką sumą rocznych opadów atmosferycznych (powyżej 2000 mm) i brakiem pór roku. Las deszczowy występuje w trzech głównych informacje.
 • Gdzie jest Syderyt Krystalizuje w układzie trygonalnym, tworząc kryształy w formie romboedru. Łupliwość doskonała. Twardość 3,5-4,5. Barwa szara, żółta, zółtobrunatna, brunatna, do czarnej. Połysk szklisty albo perłowy informacje.
 • GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU: wysokość, ponad której utrzymuje się stała pokrywa śnieżna i mogą tworzyć się lodowce. W państwach polarnych granica wiecznego śniegu przebiega na wysokości od około 200 do 1000 m n.p.m., na informacje.
 • POSTGLACJAŁ: bezpośrednio po zlodowaceniu (glacjale), cechujący się występowaniem warunków peryglacjalnych i zachodzeniem intensywnych mechanizmów morfologicznych, typowych dla tego okresu. Z czasem klimat informacje.
 • LEGENDA MAPY: zawierający jej tytuł, objaśnienia skali i użytych znaków i kolorów, nazwisko autora albo nazwę wydawcy, a również wiadomości o zastosowanym odwzorowaniu, roku i miejscu sporządzenia mapy informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był Lambro Słowackiego Lambro korsarz, który okazuje się być powstańcem greckim, w podstępny sposób podpalający statek, na którym odbyła się egzekucja; Rygi;zakochany w; Idzie, z którą nie może się jednak co to jest.
 • Kim był Schillinger T. Borowskiego Śmierć Schillingera starszy sierżant SS, pełniący wymagania lagerführera odcinka roboczego D w obozie w Birkenau. Niski, krępy, znany z gorliwości w wykonywaniu obowiązków (miał definicja.
 • Kim był Ślaz Słowackiego Lilla Weneda sługa; św. Gwalberta, którego opuszcza, podpalając jego celę. Podając się za rycerza z dworu; Lecha, przybywa na jego zamek;gdy fałsz miał być odkryty, ucieka do Wenedów co znaczy.
 • Kim był Makbet Szekspira Makbet trzy Czarownice przepowiadają mu zaszczyty i koronę królewską, aczkolwiek ta nie zostanie w jego rodzinie, co wkrótce rozpoczyna się sprawdzać. Władca; Dunkan za zasługi rycerskie słownik.
 • TUPMAN TRACY: postać z powieści K. Dickensa Klub Pickwicka kolega klubowy; Pickwicka. Kochliwy grubas. Po rozwiązaniu klubu nadal jest obiektem uwielbienia dam, lecz żadnej się nie oświadczył znaczenie.
 • PODRYGAŁOW IGOR FRANCEWICZ: postać z powieści R. Jaworskiego Wesele hrabiego Orgaza rosyjski tancerz zatrudniony poprzez; Yetmeyera;tata 12 dzieci czym jest.
 • ROGNEDA: bohaterka dramatu J. Słowackiego Mindowe matka; Mindowy, ociemniała, wierna dawnym bogom, przeklina syna za przyjęcie chrztu co to jest.