FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Czerenkowa Promieniowanie Definicja promieniowanie elektromagnetyczne emitowane poprzez cząstki naładowane (na przykład elektrony) poruszające się wośrodku materialnym zprędkością większą od prędkości fazowej światła wtym ośrodku co to jest.
 • Co to jest Fotoelektryczny Prąd Definicja prąd spowodowany emisją elektronów zciała stałego wwyniku bombardowania jego powierzchni fotonami. Zobacz także fotoelektryczne zdarzenie definicja.
 • Co to jest Clausius, Rudolf Julius Emmanuel Definicja politechniki w Zurychu i uniw. w Wrzburgu i Bonn. Jest autorem prac poświęconych termodynamice, kinetycznej teorii gazów, a również teorii elektryczności i magnetyzmu. Przyczynił się do stworzenia II co znaczy.
 • Co to jest Ciężkości Siła Definicja siła będąca wypadkową przyciągania grawitacyjnego Ziemi isiły odśrodkowej jej ruchu obrotowego. Zobacz także ciężar słownik.
 • WZGLĘDNOŚCI TEORIA SZCZEGÓLNA: Definicja współczesnej zajmująca się relacjami czasoprzestrzennymi pomiędzy zjawiskami, sformułowana w 1905 poprzez Einsteina. Podstawę s. t. w. stanowią: zasada względności Einsteina i założenie, iż szybkość znaczenie.
 • CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY: Definicja ciężar odpowiadający masie cząsteczkowej czym jest.
 • GENERATOR DRGAŃ ELEKTRYCZNYCH: Definicja drgań elektrycznych kosztem energii mechanicznej albo energii prądu stałego. Zakres częstości od ułamka Hz do 1012 Hz. Generatory mają szerokie wykorzystanie wprzemyśle (ułamek Hz-100 kHz co to jest.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Gabro barwie czarnej albo ciemnozielonej. Zbudowana raczej z plagioklazu i piroksenu i oliwinu i amfibolu. Ciasto skalne o wyraźnej, ziarnistej strukturze. Dobrze rozpowszechniona. Wykorzystanie: w informacje.
 • Gdzie jest Zlewnia spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest informacje.
 • Gdzie jest Erozyjna Baza doliny rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione akumulacyjnymi (osadzaniem informacje.
 • Gdzie jest Zrębowe Góry pasmo górskie stanowiące jeden zrąb tektoniczny bądź także składające się z szeregu zrębów, oddzielonych od siebie rowami tektonicznymi i dolinami przełomowymi. Zrębowymi górami są na przykład Góry informacje.
 • STALAKTYT: geol. naciek krasowy w kształcie sopla zwisającego ze stropu jaskini informacje.
 • LAS GALERIOWY: las nadrzeczny, odmiana lasu deszczowego występująca wzdłuż brzegów rzek w dolinach zalewowych informacje.
 • ERG: geogr. pustynia piaszczysta, z charakterystycznymi wydmami piaskowymi informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był De Valmont Choderlos de Laclos Niebezpieczne związki wicehrabia, zręczny uwodziciel o fatalnej reputacji, uwodzi kobiety, aby je potem ośmieszać. W zetknięciu z osobowością; markizy de Merteuil staje się co to jest.
 • Kim był Milady Trzej Muszkieterowie kobietaszpieg kardynała. Kiedy miała 16 lat, wyszła za mąż za hrabiego de La Fere ( Atos). Była prostytutką. Mąż ją powiesił, lecz zdołała się uratować i od tej pory była na definicja.
 • Kim był Aramis bohater powieści A. Dumasa Trzej Muszkieterowie muszkieter. W młodości miał zostać księdzem;pełen dystynkcji, potrafił jednak walczyć bez zarzutu co znaczy.
 • Kim był Crevel Balzaca Kuzynka Bietka nuworysz, potem mer Paryża, licytuje się w rozpuście z baronem Hulot, konkuruje z nim o Walerię. Tata Celestyny, żony; Wiktora Hulota, gotów jest wydziedziczyć córkę na rzecz słownik.
 • CHWASTOWSKA EMILIA: bohaterka powieści H. Sienkiewicza Rodzina Połanieckich przyjaciółka; Stanisława Połanieckiego, wdowa całym sercem oddana opiece nad chorą córeczką; Litką;po jej śmierci wstępuje do klasztoru znaczenie.
 • CHAWA: jedna z bohaterek powieści S. Alejchema Dzieje Tewiego Mleczarza wyszła za mąż za Rosjanina Chwedka. Wzięła prawosławny ślub w cerkwi, co doprowadziło do uznanania jej poprzez ojca za zmarłą czym jest.
 • ROZBICKA KRYSIA: drugoplanowa bohaterka powieści J. Andrzejewskiego Popiół i diament dziewczyna, gdzie zakochał się; Maciek Chełmicki. Zdeklasowana hrabianka (znaczne nazwisko), pracująca w hotelowym barze co to jest.