FIZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA co to jest
Pomoc naukowa: definicje fizyka, geografia, filozofia i język polski. Wszystkie pojęcia i.

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Pomiarowe Przyrządy Termoelektryczne Definicja pomiaru natężenia albo napięcia zmiennego prądu elektrycznego. Zbudowane są zgrzejnika, poprzez który płynie mierzony prąd ipozostającej znim wkontakcie termicznym termopary. Wydzielające się przy co to jest.
 • Co to jest Neutronu Promienisty Wychwyt Definicja reakcja jądrowa polegająca na pochłonięciu poprzez jądro atomowe neutronu powodującego wzbudzenie jądra, a następnie powrocie jądra do stanu podstawowego poprzez emisję kwantu definicja.
 • Co to jest Ośrodek Definicja część przestrzeni wypełniona substancją znajdującą się wokreślonej fazie, posiadająca określone własności fizyczne, na przykład o. optyczny czynny co znaczy.
 • Co to jest Efekt Ego Schottky Definicja bariery potencjału przy powierzchni ciała stałego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Wrezultacie tego minimalizuje się robota wyjścia elektronu iwzrasta wartość prądu nasycenia emisji słownik.
 • ARAGO-FRESNELA DOŚWIADCZENIA: Definicja interferencją spolaryzowanych wiązek światła, które dobitnie pokazały, iż światło jest falą poprzeczną. W d. A.-F. obserwowano obraz interferencyjny spójnych ( spójne źródła fal) wiązek światła znaczenie.
 • OZON: Definicja odmiana tlenu owzorze cząsteczkowym O3; bardzo aktywny chemicznie, mocny utleniacz; posiada specyficzny zapach, który czujemy po burzy zwyładowaniami atmosferycznymi czym jest.
 • HIPERDŹWIĘKI: Definicja fale sprężyste oczęstości rzędu 109 Hz iwyższej co to jest.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Denudacja ogół mechanizmów niszczących powierzchnię Ziemi przez usunięcie materiału skalnego albo gleby, obejmujący wietrzenie i erozję informacje.
 • Gdzie jest Synoptyka potoczne ustalenie meteorologii synoptycznej, będącej działem meteorologii informacje.
 • Gdzie jest Narzutowy Głaz eratyk, narzutowiec, fragment skalny o różnej wielkości przyniesiony poprzez lądolód informacje.
 • Gdzie jest Sołońce słonych, charakteryzujący się wysoką zawartością jonów sodu (powyżej 20% w kompleksie sorpcyjnym), co skutkuje wypieranie jonów wapnia, a również małą przepuszczalnością dla wody, sporą zwięzłością informacje.
 • ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH: aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest precyzyjnie informacje.
 • OBSZAR ZALEWOWY: położona bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki, płaska i szeroka, zalewana w okresach wezbrań i powodzi. Stanowi najczęściej nieużytek, porastany poprzez las łęgowy albo używany jako pastwisko informacje.
 • UŻYTKI ROLNE: gospodarstwa rolnego albo danego regionu używane do produkcji roślinnej, ogrodniczej albo zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki informacje.

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był Zofia Zawistowska Biegańska Styrona Wybór Zofii uderzająco piękna, ponadtrzydziestoletnia Polka, córka profesora prawa, wojującego antysemity, wychowana w kulcie niemieckości. Pianistka, poliglotka, miłośniczka muzyki. Bardzo co to jest.
 • Kim był Tom Buddenbrook Buddenbrookowie syn; Jeana Buddenbrooka, brat; Toni. Młody i energiczny, nie potrafił mimo wszystko utrzymać spółki rodzinnej, tym bardziej iż był mniej skrupulatny i zawierał wątpliwe transakcje definicja.
 • Kim był Marsjanie Wojna światów opancerzone olbrzymy, które przybyły na Ziemię w 1894 roku, w okresie wielkiej opozycji Marsa;opancerzenie składało się z trzech nóg i aluminiowego ciała;wyglądały jak kraby o lśniącej co znaczy.
 • Kim był Biruta Anna Stogowska Żeromskiego Syzyfowe prace córka Polaka i Rosjanki, cierpiąca na skutek rozdarcia między dwoma narodami, wyobcowana z grona koleżanek. Przedmiot pierwszej młodzieńczej miłości; Marcina Borowicza słownik.
 • CRAWLEY PITT: postaci powieści W.M. Thackeraya Targowisko próżności baronet, kupiec, grubiański, łasy na kapitał, skąpy, lekceważący ludzi. Uchodził za takiego, co to nikomu nie przepuści. Otrzymał kosza od; Becky znaczenie.
 • LA TAILLADE ESPINASSE DE: postać z powieści P. Süskinda Pachnidło markiz, autor teorii letalnego fluidu, którą dzięki pojawieniu się; Grenouille´a powiodło mu się rozpropagować czym jest.
 • GRZELAKOWA HELENA: bohaterka powieści I. Newerlego Chłopiec z Salskich Stepów u niej zatrzymali się; Diergaczow i; Kiczkajłło po ucieczce z obozu w Komorowie;za pomoc zbiegom zapłaciła własnym życiem co to jest.